Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

DAT – Digitalisering av tåglägestjänsten

Trafikverket driver tre projekt som är omfattande, komplex verksamhetsutveckling av vår framtida förmåga att planera och styra tågtrafiken. Program DAT, Digitalisering Av Tåglägestjänsten, samordnar och säkrar nyttan av verksamhetsutvecklingsprojekten.

Fler åker tåg. Fler transporterar sitt gods på järnväg. Och behovet av tid för underhåll av järnvägen ökar. Samhället digitaliseras och omfattningen av Trafikverkets utvecklingsprojekt kan beskrivas som ett paradigmskifte för att möta digitaliseringens möjligheter och krav. De tre verksamhetsutvecklingsprojekten gör informationen om järnvägsanläggningen digital och vi digitaliserar arbetet med att planera och leda tågtrafik och banarbeten i samarbete med tågbolag och entreprenörer. Genom att digitalisera vårt arbete med att planera och leda tågtrafiken, möter vi behovet av ökad kapacitet för såväl resenärer, godstransportörer och för banarbeten. Vi skapar också förutsättningar för bättre punktlighet och mer pålitlig tågtrafik. I slutändan handlar det om att Trafikverkets kunder ska få använda ett utvecklat järnvägssystem med högre kapacitet och en effektivare trafikledning.

Projekten som samordnas i programmet är:

  • ATT (Anläggningsdata till tåglägestjänsten) – samlar in, säkerställer och gör data om väg, järnväg och IT-infrastruktur tillgänglig. Den digitaliserade datan ligger bland annat till grund för underhåll av infrastrukturen och planering och styrning av väg- och tågtrafiken.
  • MPK (Marknadsanpassad planering av kapacitet) – Med moderna arbetssätt och verktyg skapar vi enklare, snabbare och mer transparent planering av järnvägens användning. Vi förbättrar för kunder som vill ansöka om kapacitet. Vi får ett bra underlag för en optimerad styrning av samtliga trafikverksamheter.
  • NTL (Nationell tågledning) – inför en nationell tågledning för att skapa en effektivare och mer flexibel styrning av tågtrafiken. Vi automatiserar i stort styrningen av tekniken och kan istället fokusera på proaktiv och konfliktlösande planering av trafiken.

De tre projekten har många beroenden mellan varandra. Till exempel så håller Bättre Kapacitet samman hela den verksamhetsförändring som MPK stöttar och förutom MPK har de två andra utvecklingsprojekten, ATT och NTL, starka kopplingar till de nya arbetssätten och verktygen inom Bättre Kapacitet.