Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Förbättrad hantering av banarbeten

Vi utvecklar vår hantering av banarbeten och det arbetet har sin utgångspunkt i bättre anpassade trafiklösningar, hög trafiksäkerhet, god arbetsmiljö och hög samhällsnytta.

Fokus ligger bland annat på att förbättra dialogen med branschen, få gemensamma prioriteringar, bättre nyttjande av tider i spåren och en ökad riskhantering. I det arbetet ingår:

Bättre korttidsplanering av banarbeten

Vi inför servicenivåer, förbättrad revisionsplanering samt effektivare hantering av säkerhetsblanketter som ger bättre styrning och längre framförhållning för banarbetstider i korttidsplaneringen.

Servicefönster

Ett servicefönster är en långt i förväg bokad tid i spåret, ofta regelbundet återkommande, för löpande underhåll. Det är ett nytt upplägg som genomsyrar planeringen av tider i spår för basunderhåll. Arbetssättet gör att tågbolag och entreprenörer får bättre framförhållning och entreprenörer får längre sammanhängande tider i spåren. Det bidrar till ett mer effektivt underhåll. Nu inför vi servicefönster i alla underhållskontrakt i samband med upphandling. Det innebär att inom fem år innehåller alla kontrakt någon form av servicefönster.

Simuleringar och analyser

Vi förbättrar och ökar användning av simuleringar och analyser i samband med planeringen av banarbeten. Det innebär att vi mer precist kan anpassa tågtrafiken till de arbeten vi utför i spåret samt att vi på ett bättre sätt kan koordinera banarbeten längs olika sträckor. Vi får färre oplanerade störningar och kan ta större hänsyn till tågtrafiken när vi planerar för arbeten i spåren.