Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Gus - Gemensamt underhållsstöd

Gus är ett projekt som ska effektivisera underhållet av väg och järnväg. Införandet av nya arbetssätt och ett nytt systemstöd ger bättre koll på anläggningen samt ökade möjligheter till proaktivitet.

Utnyttjandet av våra vägar och järnvägar ökar hela tiden - likaså underhållsbehovet av dessa. En viktig del för att lösa de utmaningarna som finns är digitaliseringen av Trafikverkets infrastruktur. Projekt Gus kommer att samla information om anläggningen och om underhållsåtgärderna i ett gemensamt systemstöd som både Trafikverket och entreprenörerna har tillgång till. Det nya systemstödet och de nya arbetssätten ger möjligheter att planera, beställa, leda och följa upp underhållsverksamheten på ett mer effektivt sätt.

Skiss över hur systemstöder Gus är tänkt att fungera.

Utrullning

I dag pågår en analys av behov för hela verksamheten samtidigt som en provkörning under en begränsad tid och geografi förbereds – den så kallade piloten. Den beräknas börja i årsskiftet 2018/2019 och det är järnvägstunnlarna Hallandsås, Citytunneln och Citybanan som ingår. Efter piloten sker utrullningen etappvis fram till projektets planerade avslut år 2021.