Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Beställa förvaltningsdata järnväg

För att få tillgång till Trafikverkets förvaltningsdata på järnvägsanläggningen krävs att företaget är kontrakterat (konsult eller entreprenör) åt Trafikverket genom ett anläggningsprojekt eller en underhållsentreprenad.

Vem får beställa förvaltningsdata?

För att få tillgång till Trafikverkets förvaltningsdata på järnvägsanläggningen krävs att företaget är kontrakterat åt Trafikverket genom ett anläggningsprojekt eller en underhållsentreprenad. Externa konsulter och entreprenörer får behörigheter och andra underlag från sina respektive uppdragsgivare inom Trafikverket.

Vilka förvaltningsdata ska man beställa?

Vid förändringar i anläggningen måste projektet utgå ifrån de förvaltningsdata som redan finns över befintlig anläggning. Dessa förvaltningsdata ska projektet uppdatera och leverera in som en ny version. Om underlag saknas ska projektet ta fram underlag i form av nya data som beskriver anläggningens utformning

Utöver befintliga förvaltningsdata behövs tillgång till mallar/ inställningsfiler enligt "Mallar och inställningar för CAD och BIM", och "Mallar för inrapportering till BIS", dessa finns längs ner på sidan.

Hur beställer man förvaltningsdata?

De flesta ritningar och annan teknisk dokumentation beställs via systemet Ebbot. Övriga teknisk dokumentation
(ritningar, modellfiler och spårgeometrier) beställs via beställningsformuläret som finns längst ner på sidan. Formuläret skickas till ritningsbestallning@trafikverket.se.

Förvaltningsdata från BIS beställs via ärendebrevlådan, se under Kontakta oss.