Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Tåg. Foto: Kasper Dudzik.

Trångsektorsplaner 2012

Trafikverket har tagit fram trångsektorsplaner för storstadsområdena Stockholm Mälardalen och Göteborg. Syftet är ett effektivt utnyttjande av linjekapaciteten samt att upprätthålla punktlighet och robusthet i trafiksystemet.

En trångsektorsplan innehåller:

  • förplanerade tåglägeskanaler
  • uppgifter om infrastruktur
  • uppgifter om trafikstruktur
  • tidsintervall mellan tåg.

Planeringsförutsättning för tågplan 2012

Trångsektorsplanerna är planeringsförutsättningar för tågplan 2012 och ingår i järnvägsnätsbeskrivningen, JNB, 2012.

Stockholm Mälardalen

Under 2009 infördes en trångsektorsplan i Stockholm Mälardalen. Trångsektorsplanens geografiska område avgränsas av Uppsala i norr, Nynäshamn i söder och Katrineholm/Eskilstuna/Västerås N i väster.

Norr om Stockholm C är 32 tåglägeskanaler bokningsbara per timme och riktning. Söder om Stockholm är 24 tåglägeskanaler bokningsbara per timme och riktning. Antalet bokningsbara tåglägeskanaler är utifrån dagens nivå på störningar.

Trångsektorsplanen har fasta ankomst- och avgångstider vid Stockholm C och en separering av långsamma och snabba tåg på fyrspårssträckorna Stockholm – Flemingsberg och Karlberg – Skavstaby. För mer information, se rapport Trångsektorsplan Mälardalen tågplan T12.

Göteborg

En trångsektorsplan har tagits fram för Göteborgsområdet år 2012. Trafikverket har haft möte med berörda järnvägsföretag om trångsektorsplanen och dess införande, se minnesanteckningar från mötet om trångsektorsplan Göteborg 15 september 2010.

Trångsektorsplanens geografiska område avgränsas av Stenungsund/Öxnered i norr, Kungsbacka i söder och Alingsås/Borås i öster.

För Västra stambanan Göteborg – Alingsås är 10 lägeskanaler bokningsbara per timme och riktning. För Västkustbanan Göteborg–Kungsbacka är 12 tåglägeskanaler bokningsbara per timme och riktning. Antalet bokningsbara tåglägeskanaler är utifrån dagens nivå på störningar.

Trångsektorsplanen har fasta minuttal för ankomst- och avgångstider vid Göteborg C. För mer information, se rapporten Trångsektorsplan Göteborg tågplan T12 (och bilagor).