Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Trångsektorsplaner 2013

Trafikverket har tagit fram trångsektorsplaner för storstadsområdena Stockholm Mälardalen, Göteborg och Skåne. Syftet är ett effektivt utnyttjande av linjekapaciteten samt att upprätthålla punktlighet och robusthet i trafiksystemet.

En trångsektorsplan innehåller:

  • förplanerade tåglägeskanaler
  • uppgifter om infrastruktur
  • uppgifter om trafikstruktur
  • minsta tidsintervall mellan tåg

Planeringsförutsättning och remisshantering

Trångsektorsplanerna är planeringsförutsättningar för tågplan 2013 och ingår i järnvägsnätsbeskrivningen, JNB, 2013. Trångsektorsplanerna tas fram i samråd med berörda Järnvägsföretag. Den formella remisshanteringen sker inom järnvägsnätsbeskrivningens samrådsprocess.

Stockholm Mälardalen

Den första Trångsektorsplanen för Stockholm Mälardalen togs fram för år 2009 och har därefter uppdaterats årligen. I Trångsektorsplanen för år 2013 har riktlinjer för spårutnyttjande Stockholm C tillkommit.
Det geografiska området avgränsas av Uppsala i norr, Nynäshamn i söder och Katrineholm/Eskilstuna/Västerås i väster.

Norr om Stockholm C är 32 tåglägeskanaler bokningsbara per timme och riktning. Söder om Stockholm är 24 tåglägeskanaler bokningsbara per timme och riktning. Antalet bokningsbara tåglägeskanaler är utifrån dagens nivå på störningar.

Trångsektorsplanen har fasta ankomst- och avgångstider vid Stockholm C och en separering av långsamma och snabba tåg på fyrspårssträckorna Stockholm – Flemingsberg och Karlberg – Skavstaby. För mer information, se rapport Trångsektorsplan Mälardalen tågplan T13 remissversion.

Göteborg

Den första Trångsektorsplanen för Göteborgsområdet togs fram år 2011 och har därefter uppdaterats årligen. I Trångsektorsplanen för år 2013 har planen utökats med tåglägeskanaler för sträckan Göteborg – Öxnered.
Trångsektorsplanens geografiska område avgränsas av Stenungsund/Öxnered i norr, Kungsbacka i söder och Alingsås/Borås i öster.

För Västra stambanan Göteborg – Alingsås är 10 lägeskanaler bokningsbara per timme och riktning. För Västkustbanan Göteborg–Kungsbacka är 12 tåglägeskanaler bokningsbara per timme och riktning. För Norge-/Vänerbanan Göteborg–Öxnered är 10 tåglägeskanaler bokningsbara per timme och riktning. Antalet bokningsbara tåglägeskanaler är utifrån dagens nivå på störningar.

Trångsektorsplanen har fasta minuttal för ankomst- och avgångstider vid Göteborg C. För mer information, se rapporten Trångsektorsplan Göteborg tågplan T13 remissversion.

Skåne

Trångsektorsplan Skåne är ny för år 2013. Trångsektorsplanen för Skåne omfattar stråket Hässleholm – Lund – Malmö – Öresundsbron med gränsstationen Peberholm. I planen redovisas tåglägeskanaler för stråket och riktlinjer för spårutnyttjande Malmö C. I tabellen nedan framgår antal tåglägeskanaler per avsnitt söderut.

SträckaSöderutSöderutSöderut
 SnabbLångsamTotalt
Hässleholm – Höör 4 - 6 2 – 4 8
Höör- Lund 4 – 6 3 – 5 9
Lund- Malmö Gbg/ Malmö C 10 – 11 3 – 5 14- 15
Malmö C - Hyllie 13   13
Malmö Gbg- Lernacken   2 2
Hyllie - Lernacken 9   9
Lernacken – Peberholm 9 2 11


För mer information, se rapporten Trångsektorsplan Skåne tågplan T13 remissversion, inkl bilaga 1 Tåglägen Hässleholm – Malmö - Peberholm.