Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bokningsavgift vid avbokning

Trafikverket inför avgifter för att avboka och akut inställa tåg, nedan information som är specifik för avgiften för att avboka tåg.

När ska JF avboka

Avbokning av tågläge ska göras, av järnvägsföretaget eller trafikorganisatören, i följande situationer:

  • Om tilldelad kapacitet för tågläge helt eller delvis inte kommer att användas.
  • Ny eller utökad trafikaktivitet som inte ryms inom körplanen.
  • Tågvikt eller tåglängd kommer att överskridas.
  • Avvikande tågsammansättning från tilldelad eller tillåten nivå och som försämrar prestanda i järnvägssystemet.

När tas avgiften för avbokning ut

Bokningsavgift tas ut på avbokningar som är gjorda >24 h före tågets planerade avgång vid utgångsstation där orsak till inställelse = Järnvägsföretag.

Tariffer
TidsperiodPersontrafik
(resandetåg)
Godstrafik
49 dagar eller mer före planerad avgångstid vid utgångsstation

0 % av tåglägesavgiften

0 % av tåglägesavgiften

Mellan 48 dagar och 15 dagar före planerad avgångstid vid utgångsstation

20 % av tåglägesavgiften

10 % av tåglägesavgiften

Mellan 14 dagar och 24 timmar före planerad avgångstid vid utgångsstation

40 % av tåglägesavgiften

20 % av tåglägesavgiften

Vad baseras avgiften på

Bokningsavgiften (avbokning) baseras på uppgifter om tilldelad kapacitet, orsak till avbokning och i AoK (Ansökan om Kapacitet) registrerad tidpunkt för avbokning.

Bokningsavgifter (avbokning) beräknas på det planerade tåglägets avbokade sträcka.

Var registrerar JF avbokningen

Varje avbokning ska registreras i AoK (Ansökan om Kapacitet) av järnvägsföretag/trafikorganisatör.

Ytterligare förutsättningar för beräkning av avgifter