Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Utfall för kvalitetsavgifter merförseningar

Utifrån förändringar i svensk lagstiftning införde Trafikverket i och med JNB 2012 en modell för verksamhetsstyrning med kvalitetsavgifter. Syftet är att stimulera aktörerna till kvalitetshöjande åtgärder för att minimera avvikelser.

Övergripande

Modellen omfattar merförseningar där kod I, D och det som inte orsaksrapporterats belastar Trafikverket. Kod J (exklusive JDE) belastar avtalsparten. Kvalitetsavgifter omfattar de avvikelser som innebär fem eller fler merförseningsminuter.

Orsakskoder A-Ö (pdf-fil, 1,6 MB, öppnas i nytt fönster)

 
Orsakskod Avgift
I, D, orsakskod saknas 75 kr/merförseningsminut
J (JDE undantaget) 75 kr/merförseningsminut

Trafikverket betalar som ett komplement till modellen i övrigt (se ovan) en ensidig kvalitetsavgift vid större avvikelser där Trafikverket är ansvarig: 

 
Trafiktyp  Avgift
Persontrafik 6 000 kr/tillfälle (30-59 merförseningsminuter)
Persontrafik 20 000 kr/tillfälle (60 merförseningsminuter eller mer)
Godstrafik 13 000 kr/tillfälle (60-179 merförseningsminuter)
Godstrafik 20 000 kr/tillfälle (180 merförseningsminuter eller mer)

Begäran om förnyad bedömning av orsakskod

Avtalsparten kan begära förnyad bedömning av en orsakskod där den enskilda merförseningen är fem minuter eller mer. Orsakskoden kan i realtid granskas i it-verktyget Här & nu. Det finns också en möjlighet att via Lupp generera en dynamisk rapport där avtalsparten kan se sina merförseningar (behörighetsansökan, se fliken Ansökan om användarkonto och behörigheter).

Avtalsparten kan skicka in sin begäran om förnyad bedömning av Trafikverkets orsakskod via Min sida - extern anslutning eller via det formulär som finns på nedanstående länk.

Formulär för Begäran om förnyad bedömning (under rubrik Begäran förnyad bedömning).

Instruktion för hur denna blankett ska fyllas i finns på nedanstående länk:
Instruktion för ifyllnad av begäran om förnyad bedömning (pdf-fil, 323 kB), öppnas i nytt fönster)

Om formuläret används ska denna skickas in till den e-post adress som anges på formuläret. Begäran kan inte skickas in på annat sätt än via Min sida eller med annat formulär än det som tillhandahålls här.

Begäran ska vara fullständigt ifylld utifrån de fält som finns i formuläret och på Min sida. Begäran kan inte kompletteras i efterhand på något vis.

Det är viktigt att ange en fullständig motivering till varför avtalsparten anser att en orsakskod ska förändras. Motiveringen bör tillföra ny information till ärendet så att orsakskoden på så sätt kvalitetssäkras och korrekt orsakskod anges för att beskriva avvikelsen.

Då begäran skickas in är det rekommenderat att i ämnesfältet/rubriken ange aktuellt datum, tågnummer och driftplats.

Begäran kan skickas redan från första dagen men Trafikverket har rätt att ändra den primära koden fram till dag 3 efter tågets utgångsdatum. Dag 7 påbörjas hantering av begäran och dag 9 fastställs koden.

För mer information om processen för begäran om förnyad bedömning av Trafikverkets orsakskod se JNB.

Järnvägsnätsbeskrivning 2018

Begäran om förnyad bedömning av inställelseorsakskod

Avtalsparten kan begära förnyad bedömning av orsakskod för inställda tåg om de anser att den orsakskod Trafikverket har angett är felaktig. Begäran ska skickas in via en fullständigt ifylld blankett alternativt via Min sida - extern anslutning. Begäran ska innehålla en korrekt motivering till kodändring och kan inte kompletteras i efterhand. Den ska vara Trafikverket tillhanda senast 60 kalenderdagar från planerad avgångsdag vid utgångsstation.

Då begäran skickas in är det rekommenderat att i ämnesfältet/rubriken ange aktuellt datum, tågnummer och driftplats.

Formulär för Begäran om förnyad bedömning (under rubrik Begäran förnyad bedömning)

Instruktion för hur denna blankett ska fyllas i finns på nedanstående länk:
Instruktion för ifyllnad av begäran om förnyad bedömning (pdf-fil, 275 kB. öppnas i nytt fönster)