Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Utfall för kvalitetsavgifter merförseningar

Utifrån förändringar i svensk lagstiftning införde Trafikverket i och med JNB 2012 en modell för verksamhetsstyrning med kvalitetsavgifter. Syftet är att stimulera aktörerna till kvalitetshöjande åtgärder för att minimera avvikelser.

Från T21 kommer vi endast ta emot ansökningar om förnyade bedömningar via Mina kundserviceärenden  och upphöra att ta emot pdf:filer. Vi uppmanar er därför att snarast byta till detta arbetssätt. Det kommer att minimera felkällor hos både er och oss i Trafikverket när alla begärda omprövningar går direkt via ärendesystemet. Här kan du även följa ditt företags samtliga frågor.
Mina kundserviceärenden

Övergripande

Modellen omfattar merförseningar där kod I, D och det som inte orsaksrapporterats belastar Trafikverket. Kod J (exklusive JDE) belastar avtalsparten. Kvalitetsavgifter omfattar de avvikelser som innebär fem eller fler merförseningsminuter.

Orsakskoder A-Ö (Dokumentcenter)

 
Orsakskod Avgift
I, D, orsakskod saknas 75 kr/merförseningsminut
J (JDE undantaget) 75 kr/merförseningsminut

Trafikverket betalar som ett komplement till modellen i övrigt (se ovan) en ensidig kvalitetsavgift vid större avvikelser där Trafikverket är ansvarig: 

 
Trafiktyp  Avgift
Persontrafik 6 000 kr/tillfälle (30-59 merförseningsminuter)
Persontrafik 20 000 kr/tillfälle (60 merförseningsminuter eller mer)
Godstrafik 13 000 kr/tillfälle (60-179 merförseningsminuter)
Godstrafik 20 000 kr/tillfälle (180 merförseningsminuter eller mer)

Begäran om förnyad bedömning av orsakskod

Avtalsparten kan begära förnyad bedömning av en orsakskod där den enskilda merförseningen är fem minuter eller mer. Du kan se orsakskoden i realtid i it-verktyget Här & nu. Via Lupp kan du även generera en dynamisk rapport där du kan se dina merförseningar (behörighetsansökan, se fliken Ansökan om användarkonto och behörigheter).

Du kan som avtalspart skicka in en begäran om förnyad bedömning av Trafikverkets orsakskod via Min sida – extern anslutning eller via formuläret nedan. Det går inte att skicka in begäran på något annat sätt eller med något annat formulär.

Formulär för Begäran om förnyad bedömning (under rubrik Begäran förnyad bedömning).

Instruktion för hur du ska fylla i blanketten finns på nedanstående länk:
Instruktion för ifyllnad av begäran om förnyad bedömning (pdf, 556 kB)

Om du använder formuläret ska du skicka in det till den e-postadress som anges i formuläret.

Begäran ska vara fullständigt ifylld utifrån de fält som finns i formuläret och på Min sida. Du kan inte komplettera din begäran i efterhand på något vis.

Du får enbart ange ett tågnummer per begäran. Ange alltid det tågnummer som överklagan gäller för aktuell plats/sträcka. Det är extra viktigt att tänka på när tåget ingår i en tågkedja och byter nummer i dess planerade läge.

Det är viktigt att du anger en fullständig motivering till varför avtalsparten anser att en orsakskod ska förändras. Motiveringen ska tillföra ny information till ärendet, så att orsakskoden kvalitetssäkras och korrekt orsakskod anges för att beskriva avvikelsen. Om du har information som styrker motiveringen, ska du bifoga den när du gör ansökan. Vi gör bedömningen utifrån den information som kommit in.

När du skickar in en begäran rekommenderar vi att du anger aktuellt datum, tågnummer och driftplats i ämnesraden/rubriken.

Du kan skicka begäran redan från första dagen, men Trafikverket har rätt att ändra den primära koden fram till dag 3 efter tågets utgångsdatum. Därför rekommenderar vi att du skickar in begäran dag 4. En begäran om förnyad bedömning måste vara Trafikverket tillhanda senast dag 6 efter tågets planerade utgångsdatum. Dag 7 påbörjar vi hanteringen av begäran och dag 9 fastställer vi koden.

För mer information om processen för begäran om förnyad bedömning av Trafikverkets orsakskod, se JNB.

Järnvägsnätsbeskrivning 2020

Begäran om förnyad bedömning av inställelseorsakskod

Du kan som avtalspart begära förnyad bedömning av orsakskod för inställda tåg om du anser att den orsakskod Trafikverket har angett är felaktig. Begäran ska du skicka in via en fullständigt ifylld blankett, alternativt via Min sida – extern anslutning. Begäran ska innehålla en korrekt motivering till kodändring och du kan inte komplettera den i efterhand. Den ska vara Trafikverket tillhanda senast 60 kalenderdagar från planerad avgångsdag vid utgångsstation.

Du får enbart ange ett tågnummer per begäran. Ange inte det annonserade tågnumret, i förekommande fall. Ange alltid det tågnummer som inställelsen gäller för aktuell plats/sträcka. Det är extra viktigt att tänka på när tåget ingår i en tågkedja och byter nummer i dess planerade läge. I dessa fall krävs en ansökan per tågnummer och sträcka. Vi gör bedömningen enbart utifrån information som kommit in.

När du skickar in en begäran rekommenderar vi att ange aktuellt datum, tågnummer och driftplats i ämnesraden/rubriken.

Formulär för Begäran om förnyad bedömning (under rubrik Begäran förnyad bedömning)

Instruktion för hur denna blankett ska fyllas i finns på nedanstående länk:
Instruktion för ifyllnad av begäran om förnyad bedömning (pdf-fil, 422 kB)