Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Ersättning vid ekonomisk skada

Den 1 juli 2018 började den nya järnvägstrafiklagen gälla i Sverige. Lagen ger transportörer möjlighet till ersättning när Trafikverket orsakar förseningar, så kallad regressersättning.

Inför att lagen trädde i kraft har Trafikverket och branschorganisationer tillsammans sett över affärsregler och för att enas om tolkningar och göra nödvändiga förändringar i Järnvägsnätsbeskrivningen, JNB. Arbetet med att tolka järnvägstrafiklagen, hur den ska tillämpas och skapa tydlighet vad som kommer att ersättas fortsätter.

Vad är det som Trafikverket kan ersätta efter att lagen infördes?

  • Transportörer kan begära ersättning för förseningar i både person- och godstrafik.
  • Ersättningen ska vara för sådana kostnader som transportören betalt till resenär/transportköpare när denne drabbats av försening som Trafikverket är ansvarig för enligt järnvägstrafiklagen.
  • Transportörer som begär ersättning av Trafikverket ska kunna visa rätten till ersättning enligt allmänna bevisregler som gäller i skadeståndsmål. Uppkomma kostnader ska redovisas så att det går att avgöra vad de hör till för händelse, varför ersättning har lämnats och vad som har ersatts.
  • Den ersättning som ges reduceras med eventuellt utbetald kvalitetsavgift om sådan utbetalts för händelsen och det är denna som orsakat förseningen.

Ny järnvägstrafiklag (Regeringens webbplats, öppnas i nytt fönster)

Ansök om ersättning senast efter 90 dagar

Ansökan om ekonomisk skada måste ha inkommit till Trafikverket senast nittio (90) dagar efter händelsen, eller senast nittio (90) dagar efter att transportören mottagit den begäran om ersättning som grundar fordran mot Trafikverket om det är en begäran från tredje man. Framställs inte krav på ersättning mot Trafikverket i rätt tid upphör transportörens fordran att vara gällande mot Trafikverket.

Mer information finns i JNB 2018 kapitel 7.11, Ansvar för ekonomisk skada.

Trafikverket håller på att ta fram en ny, förenklad, blankett som ska användas vid ansökan om ersättning för ekonomisk skada enligt järnvägstrafiklagen.

Beslut om förlängd ansökningstid

Trafikverket håller på att ta fram en ny, förenklad, blankett som ska användas vid ansökan om ersättning för ekonomisk skada enligt järnvägstrafiklagen. Därför finns här nedan beslut om förlängd ansökningstid.

Beslut förl ansökningstid för januari 2019 (pdf-fil, 314 kB, öppnas i nytt fönster)
Beslut förl ansökningstid för december 2018 (pdf-fil, 593 kB, öppnas i nytt fönster)

Ansök så här

Ansökan görs skriftligen på blanketten Ansökan ekonomisk skada.

Du kan ansöka via "Mina kundserviceärenden", där kan du följa vår handläggning av ditt ärende direkt eller till e-post ekonomisk.skada.jarnvag@trafikverket.se

Du ska alltid bifoga din blankett oavsett hur du ansöker.

Kom ihåg att alltid ladda ned en ny blankett vid varje ansökan eftersom informationen i blanketten kan komma att uppdateras.

Blankett

Ansökan ekonomisk skada (excelfil, 464 kB)