Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Ersättning vid ekonomisk skada

Den 1 juli 2018 började den nya järnvägstrafiklagen gälla i Sverige. Lagen ger transportörer möjlighet till ersättning när Trafikverket orsakar förseningar, så kallad regressersättning.

Ansök om ersättning senast efter 90 dagar

Ansökan om ekonomisk skada måste ha inkommit till Trafikverket senast nittio (90) dagar efter händelsen, eller senast nittio (90) dagar efter att transportören mottagit den begäran om ersättning som grundar fordran mot Trafikverket om det är en begäran från tredje man. Framställs inte krav på ersättning mot Trafikverket i rätt tid upphör transportörens fordran att vara gällande mot Trafikverket.

Ansök så här

Du kan ansöka via "Mina kundserviceärenden", där kan du följa vår handläggning av ditt ärende direkt eller till e-post ekonomisk.skada.jarnvag@trafikverket.se

Ansökan görs skriftligen på blanketten nedan som ska bifogas ansökan.

Blankett för ansökan om ersättning för ekonomisk skada, 2019-07-01 (xlsx-fil, 268 kB)

Kom ihåg att alltid ladda ned en ny blankett vid varje ansökan eftersom informationen kan komma att uppdateras.

Vad är det som Trafikverket kan ersätta efter att lagen infördes?

  • Transportörer kan begära ersättning för förseningar i både person- och godstrafik.
  • Ersättningen ska vara för sådana kostnader som transportören betalt till resenär/transportköpare när denne drabbats av försening som Trafikverket är ansvarig för enligt järnvägstrafiklagen.
  • Transportörer som begär ersättning av Trafikverket ska kunna visa rätten till ersättning enligt allmänna bevisregler som gäller i skadeståndsmål. Uppkomma kostnader ska redovisas så att det går att avgöra vad de hör till för händelse, varför ersättning har lämnats och vad som har ersatts.
  • Den ersättning som ges reduceras med eventuellt utbetald kvalitetsavgift om sådan utbetalts för händelsen och det är denna som orsakat förseningen.

Ny järnvägstrafiklag (Regeringens webbplats, öppnas i nytt fönster)