Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Kvalitetsavgifter för järnväg

Utifrån förändringar i svensk lagstiftning införde Trafikverket i och med JNB 2012 en modell för verksamhetsstyrning med kvalitetsavgifter. Syftet är att stimulera aktörerna till kvalitetshöjande åtgärder för att minimera avvikelser.

Infrastrukturförvaltaren har ansvar för avvikelser som huvudsakligen omfattar merförseningar som orsakats av störningar i infrastrukturen eller driftledningen medan järnvägsföretagen och trafikorganisatörerna har ansvar för avvikelser som omfattar deras verksamhet.

Avvikelser som beror på följdorsaker och olyckor, tillbud eller yttre omständigheter belastar inte någon av parterna.

Kvalitetsavgifterna baseras på merförseningar och inställda tåg jämfört med körplanen och bestäms utifrån en orsakskod. Du hittar TDOK 2014:0259 Orsakskoder i Trafikverkets styrande och stödjande dokument.
TDOK 2014:0259 Orsakskoder

​Detta gäller från och med 12 december 2021

Från och med 12 december 2021 kommer Trafikverket endast ta emot begäran om förnyade bedömningar av orsakskod eller inställelseorsakskod och begäran om tvistlösning i samband med orsakskodning via Mina kundserviceärenden. Vi uppmanar er därför att snarast byta till detta arbetssätt eftersom vi kommer att upphöra att ta emot ansökningar via de formulär som refereras till på den här sidan under rubriken Förnyad bedömning och tvistlösning.

Mina kundserviceärenden

Förnyad bedömning och tvistlösning:

Detta gäller från och med 13 december 2020

Trafikverkets nya processer för ”Ytterligare förnyad bedömning av orsakskod (BONO+)” samt ”Tvistlösning orsakskod” och ”Tvistlösning inställelseorsakskod” gäller från och med T21, det vill säga för tåglägen med avgångsdatum från och med den 13 december 2020.