Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Stort deltagande vid workshop om nya affärsmöjligheter inom giftfritt byggande i järnvägssektorn

En alltför stor andel av anläggningsprodukter på marknaden innehåller ämnen med oönskade egenskaper. Representanter för järnvägssektorn träffades den 2 februari för att diskutera giftfritt byggande och nya affärsmöjligheter inom området.

Trafikverket, Infranord, och BASTA bjöd tillsammans in leverantörer av anläggningsprodukter vid byggande och underhåll av järnväg till en workshop om giftfritt byggande. Under 2014 hölls en motsvarande workshop för leverantörer till byggande och underhåll av väg.

Tillsammans skapa förutsättningar för giftfritt byggande

45 deltagare från 30 olika företag, organisationer och myndigheter var på plats vid workshopen. Materialleverantörer, entreprenörer, beställare och branschorganisationer, alla fanns representerade för att tillsammans skapa förutsättningar för framtidens giftfria byggande i den svenska bygg- och anläggningssektorn.

Under workshopen berättade representanter från Trafikverket om det systematiska arbetet med kravställande och uppföljning avseende farliga ämnen i material, varor och kemiska produkter och om projektet Bygga med BASTA. Infranords deltagare på plats gav entreprenörens perspektiv på produktvalsprocessen som en del av strategin kring hållbara och giftfria anläggningsarbeten och vilka möjligheter och utmaningar de såg. Sussi Wetterlin, VD för BASTA, berättade om BASTA-systemets uppbyggnad och möjligheter till nya affärsmöjligheter med giftfritt byggande. Vosslohs representant Björn Lundwall lyfte goda exempel och utmaningar med tillgängliggörande av information om farliga ämnen utifrån en leverantör av järnvägsspecifikt materials perspektiv.

Åtgärder för att öka takten

Flera frågeställningar inom ämnet diskuterades i smågrupper och gemensamt under workshopen. Deltagarna berättade om hur de jobbade idag och vilka utmaningar som de såg behövde överbryggas för att nå framgång i arbetet med tillgängliggörande av information om farliga ämnen i järnvägsmaterial. Tillsammans identifierades ett antal förutsättningsskapande åtgärder och drivkrafter som krävs för att öka takten i arbetet. Exempel på sådana var förbättrad vägledning, uppföljning av kravställande, harmonisering av system för kravställande och bedömning av material, tydligare prioritering och ökad samverkan och samarbete inom branschen.

Trafikverket fortsätter sitt arbete för att öka takten med tillgängliggörande och dokumentation av farliga ämnen i material och varor på flera sätt. Dels i den centrala varuupphandlingen där krav på farliga ämnen ställs på material som upphandlas och information tillgängliggörs sedan i Materialkatalogen. Dels genom att kraven på farliga ämnen i material, varor och kemiska produkter ställs och följs upp i entreprenader men även genom samverkansprojektet Bygga med BASTA och pilotprojektet Moholm-Falköping. I pilotprojekten mäter man hur långt det i nuläget är möjligt att bygga järnväg (EST-entreprenad) utan kemiska produkter, material och varor som innehåller farliga ämnen. Resultatet i pilotprojektet ska ge en bra bild om nuläget och bidrar med viktiga erfarenheter för fortsatt arbete för att fasa ut farliga ämnen från anläggningsprodukter. Arbetet och resultaten i pilotprojektet kommer löpande att presenteras här på webbsidan.