Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Mer information om farliga ämnen i Materialkatalogen

Trafikverket jobbar aktivt med att utvärdera och fasa ut farliga ämnen i material och varor som används i våra anläggningar. En produktvalsanalys över batterier i anläggningarna har visat att det i nuläget inte finns några alternativ till NiCd-batterier.

För att kunna hantera produkten på ett säkert sätt har en riskanalys fram för att beskriva hur produkten ska hanteras för att minimera risken för människa och miljö.

Trafikverkets krav på farliga ämnen i material och varor

Att öka informationen om farliga ämnen i material och varor är en del av Trafikverkets arbete med att följa existerande lagstiftning. Trafikverket strävar efter att minimera och fasa ut farliga ämnen för att minska verksamhetens miljöpåverkan och bidra till det nationella miljökvalitetsmålet Giftfri Miljö.

Sedan fastställande av TDOK 2012:22 – Miljökrav för material – krav och kriterier avseende innehåll av farliga ämnen har Trafikverket aktivt arbetat för att fasa ut och minimera användandet av material och varor som innehåller farliga ämnen. För artiklar som tillhandahålls via Materialservice förmedlar Trafikverket information om innehåll via Materialkatalogen. I Materialkatalogen kan entreprenören se om artikeln innehåller – eller inte innehåller – några riskminsknings- eller utfasningsämnen.

Hantering av material och varor med utfasningsämnen inom Trafikverket

Utfasningsämnen har egenskaper som gör att de kan orsaka cancer, skada reproduktionsorganen och/eller gör att celler muterar. Utfasningsämnen är inte förbjudna att använda generellt – men på sikt är risken stor att de förbjuds eller begränsas i lag.

Material och varor som innehåller ett utfasningsämne över accepterade halter blir klassificerade som C-produkter enligt TDOK 2012:22. I situationer när en C-produkt behöver användas ska en produktvalsanalys göras. Om inget rimligt alternativ påvisas av produktvalsanalysen ska en riskbedömning göras med riktlinjer för hur risken ska minimeras för att nå acceptabel nivå. Produktvals- och riskanalyserna ska dokumenteras.

Trafikverket är ansvarig för artiklar i Materialkatalogen

Nickel-kadmiumbatterier används inom järnvägsanläggningar där de uppfyller en essentiell funktion, dock är kadmium ett utfasningsämne. För att undersöka om det finns annan teknik som uppfyller samma funktion dock utan utfasningsämnen har Trafikverket gjort en produktvalsanalys. Resultatet visar att det i nuläget inte finns alternativ. För att kunna hantera produkten på ett säkert sätt har en riskanalys fram för att beskriva hur produkten ska hanteras för att minimera risken för människa och miljö.

Resultaten finns tillgängliga i Materialkatalogen för att entreprenören ska kunna utföra sitt åtagande på ett säkert, miljövänligt och medvetet sätt.