Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Kreosot – förlängt godkännande till 2020

EU-kommissionen har beslutat att senarelägga beslutsdatumet för godkännandet av kreosot som verksamt ämne i träskyddsmedel, från den 30 april 2018 till den 31 oktober 2020.

Anledningen till detta är att den utvärderande myndigheten, Storbritannien, behöver ytterligare tid för att göra en fullständig utvärdering av ämnet. Detta innebär att kreosot är ämnesgodkänt inom EU fram till den 31 oktober 2020.

Förutom ämnesgodkännandet av kreosot inom EU så krävs även nationella produktgodkännanden av den saluförda kemiska produkten som innehåller kreosot. Kemikalieinspektionen har produktgodkänt kreosotoljor till och med mars 2021. Produktgodkännandet gäller hela sin beslutade godkännandetid, även fast EU-kommissionen inte förlänger ämnesgodkännandet efter 31 oktober 2020. Detta innebär att produktgodkända oljor får saluföras i Sverige tom mars 2021.

Uppskattningsvis består 35 procent av järnvägsnätet av kreosotimpregnerade träsliprar idag. Trafikverket genomför en innovationsupphandling för ersättningssliper till kreosotimpregnerad träsliper. Sex olika alternativa sliprar testas, tre plastsliprar, en träsliper med alternativ impregneringsolja och två stycken betongsliprar. Teknisk utvärdering samt genomförande av livscykelanalyser för samtliga alternativ pågår och avslutas under våren 2018. Kreosot är ett utfasningsämne och syftet med innovationsupphandlingen är att hitta en alternativ sliper som möjliggör utfasning av kreosotimpregnerad sliper.