Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Kriterier för bedömning av farliga ämnen i material och varor

Trafikverkets krav på material och varor bygger på en klassning enligt BASTA:s kriterier, som även används vid bedömning av kemiska produkter. Med hjälp av vår förbudslista, BASTA- och BETA-kriterierna kan material och varor klassificeras i fyra grupper.

Klassificering av material och varor

Grupp A – Material och varor som klarar BASTA-kriterierna

Material och varor i denna grupp innehåller inga utfasnings- eller riskminskningsämnen över angivna halter enligt kriterierna. Material och varor klassade i Grupp A är de som enligt detta klassningsförfarande är bäst att använda med tanke på miljö och arbetsmiljö.

Grupp B – Material och varor som klarar BETA-kriterierna

Material och varor i denna grupp innehåller riskminskningsämnen men inga utfasningsämnen över angivna halter enligt kriterierna. Material och varor klassade i Grupp B är bättre ur miljö- och arbetsmiljöperspektiv än produkter klassade i grupp C, men sämre än produkter klassade i grupp A.

Grupp C – Material och varor som varken klarar BASTA- eller BETA-kriterierna

Material och varor i denna grupp innehåller utfasningsämnen. De är sämre än produkter klassade i grupp A och B. Material och varor i denna grupp ska successivt fasas ut från användning i Trafikverkets verksamhet och ersättas av mindre miljö- och hälsofarliga material och varor. Produkterna får endast användas när det saknas gångbara alternativ enligt en dokumenterad produktvalsanalys samt då riskerna är acceptabla enligt en dokumenterad riskanalys

Grupp D – Material och varor som innehåller ämnen på förbudslistan

Material och varor i denna grupp innehåller förbudsämnen och får inte användas i Trafikverkets verksamhet. Förbudet kan omfatta all användning eller vissa tillämpningar eller vissa användningsområden. Trafikverkets förbudslista innehåller ämnen som är förbjudna enligt lag och andra farliga ämnen som Trafikverket har beslutat att avveckla.

Grupp E – Material och varor där information om innehåll saknas

Material och varor i denna grupp saknar tillgänglig information om vilka ämnen som ingår. De kan därför inte klassas i någon av grupperna A, B, C eller D. Varor i grupp E utgör en risk för människors hälsa och miljön då det saknas information för att bedöma behovet av riskreducerande åtgärder. Dessa varor får endast användas då en dokumenterad produktvalsanalys visar att alternativa varor saknas samt en dokumenterad riskanalys visar att riskerna är acceptabla. Kravet på att upprätta riskanalys för varor där information om innehåll saknas gäller från och med 1 januari 2019.

Hur verifieras kraven?

Att ett material eller en vara klarar kriterierna ska kunna verifieras genom till exempel BASTA-registrering, bedömning enligt de bedömningssystem som förekommer på marknaden eller intyg från leverantör.

Vid miljöronder och revisioner ska entreprenören kunna redogöra för hur de på ett systematiskt sätt arbetar med att tillämpa produktvalsprincipen och övriga krav i riktlinjen Material och varor – krav och kriterier avseende innehåll av farliga ämnen (TDOK 2012:22). Genomförda produktvalsanalyser och riskanalyser ska finnas dokumenterade.

Läs vidare under Mallar, riktlinjer och dokument.

Fakta – BASTA och BETA

BASTA står för Byggsektorns avveckling av farliga ämnen. BASTA-systemet består av egenskapskriterier för kravformulering samt ett BASTA- och ett BETA-register. BASTA är ett egendeklarationssystem där leverantörerna själva registrerar de produkter som klarar kraven och inte innehåller ämnen med farliga egenskaper enligt BASTA:s eller BETA:s egenskapskriterier. BASTA är en del av byggsektorns kretsloppsråds miljöprogram och ägs av bland andra Sveriges byggindustrier.