Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Produkter som inte ska granskas

En rad märkningspliktiga kemiska produkter behöver inte granskas av granskningsfunktionen. För dessa produkter har det på olika sätt verifierats att de inte innehåller ämnen med oönskade miljö- och hälsoegenskaper.

Undantagna produkter

Följande produkter är undantagna och ska inte skickas in för granskning:

  • Produkter som finns registrerade i BASTA-registret.
  • Produkter som finns registrerade i BETA-registret. BASTA-systemet består av ett BASTA- och ett BETA-register. Sök produkterna via länken i högerkolumnen.
  • Produkter som redan granskats av kemikaliegranskningsfunktionen och klassats i grupp A eller B. Sök produkterna i kemikaliehanteringsystemet.
  • Hydraulvätskor/oljor som uppfyller samtliga miljöegenskapskrav enligt Svensk Standard SS 15 54 34. Sök produkterna via länken i högerkolumnen.
  • Smörjfett som uppfyller samtliga miljöegenskapskrav enligt Svensk Standard SS 15 54 70. Sök produkterna via länken i högerkolumnen.
  • Kemiska produkter som uppfyller kriterierna för följande miljömärken: Bra miljöval, Svanen och EU-blomman. Sök produkterna via länkarna till höger. 
  • Hygienprodukter för personligt bruk, kontorsprodukter och hushållsprodukter.
  • Drivmedel miljöklass 1.
  • Alkylatbensin för fyrtakts- och tvåtaktsmotorer

Om produkter som omfattas av något av undantagen ovan ändå skickas in för granskning bedöms dessa utifrån kemisk innehåll.