Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Särskilda villkor – kemiska produkter

Kemiska produkter klassade i grupp B och C eller som finns registrerade i BETA-registret får inte användas innan de särskilda villkoren uppfyllts. De särskilda villkoren ska uppfyllas för varje nytt användningstillfälle.

Det är verksamhetsutövaren som ansvarar för att uppfylla lagar och andra krav inklusive de särskilda villkoren. Mallar finns under Mallar, riktlinjer och dokument.

Villkor för produkter i grupp B och i BETA-registret

Produkter i grupp B och i BETA-registret får inte användas utan att följande villkor är uppfyllda:

  • Den sökande ska göra en farobedömning och dokumentera den.
  • Leverantören ska uppmärksammas på eventuella brister i säkerhetsdatabladet. Om brister konstaterats vid granskningen framgår dessa av granskningsutlåtandet.
  • Om produkten används i stora mängder och det finns risk för påverkan på mark och vatten, krävs även en riskanalys. Detta villkor kan bli aktuellt för exempelvis användning av injekteringsmedel.

För granskade produkter i grupp B eller i BETA-registret krävs inte någon ansökan för varje nytt användningstillfälle. Ovanstående särskilda villkor ska däremot alltid uppfyllas vid varje nytt användningstillfälle.

Villkor för produkter i grupp C

Produkter i grupp C får inte användas utan att följande villkor är uppfyllda:

  • Planerad förbrukning ska rapporteras till kemikaliegranskningsfunktionen.
  • Den sökande ska göra en farobedömning och dokumentera den.
  • Den sökande ska göra en riskanalys (miljö och hälsa) och dokumentera den.
  • Beställarens byggledning ska informeras om riskanalysen innan arbetet påbörjas.
  • Om riskanalysen visar på risker för miljö och hälsa ska objektspecifika krav formuleras för den aktuella hanteringen.
  • Vid användning av större mängder än vad som angetts enligt den första punkten, ska detta rapporteras till kemikaliegranskningsfunktionen. Riskanalysen ska uppdateras och projektets byggledning ska informeras.
  • Leverantören ska uppmärksammas på eventuella brister i säkerhetsdatabladet. Om brister konstaterats vid granskningen framgår dessa av granskningsutlåtandet.

För granskade produkter i grupp C krävs ansökan vid varje nytt användningstillfälle. Även de särskilda villkoren ska uppfyllas vid varje nytt användningstillfälle.

Farobedömning och riskanalys

För farobedömning och riskanalys ställer Trafikverket minimikrav på innehållet. Kraven finns i TDK 2010:310 och TDOK 2010:311. Mallarna för farobedömning och riskanalys (se sidan mallar, riktlinjer och dokument) är utformade för att uppfylla minimikraven.

Farobedömningen och riskanalysen ska inte skickas in till kemikaliegranskningsfunktionen utan är verksamhetsutövarens verktyg för att säkerställa att lagen efterlevs och för att minimera riskerna för hälsa och miljö.

Farobedömningen och riskanalysen ska dokumenteras, och vid miljöronder/revisioner ska verksamhetsutövaren kunna visa att samtliga särskilda villkor har uppfyllts.