Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Kemikaliegranskningsfunktionens måluppfyllelse 2009-2014

Kemikaliegranskningsfunktionens måluppfyllelse för åren 2009-2014.

Mål 2014

Granskningstiden ska understiga 5 arbetsdagar. Mer än 97 procent av produkterna ska vara korrekt klassade.

Tid för granskning

      Jan     Feb     Mar     Apr     Maj     Jun     Jul     Aug     Sep     Okt     Nov     Dec
Genomsnittlig granskningstid i dagar     1,5     3,5     1,1     1,3     1,7      2,4      1,9      2,9     2,2       1,1      1,3      2,2


Granskade produkter fördelade per grupp

  Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Tot
Grupp A 6 3 11 24 8  7  4  8  6  19  6  4 106 
Grupp B 16 15 35 33 16  15  16  14  32  31  62  6  290
Grupp C 0 0 4 0 3  0  0  1  0  3  5  1  18
Grupp D 0 0 0 2 0  0  0  2  2  4  3  0 13 
Ska ej granskas 12 5 19 7 22  11  15  33  19  12  31  8  194
Ej fullständiga 2 2 6 4 1  1  7  0  2  3  3  3  34
Totalt antal inkomna ansökningar 36 25 75 70 50  34  42  58  61  72  110  22  656


Mål 2013

"Granskningstiden ska understiga 5 arbetsdagar. Mer än 97 procent av produkterna ska vara korrekt klassade."

Det nya målet är en skärpning jämfört med 2010 och i linje med kemikaliegranskningsfunktionens ambitioner om att granskningen ska vara snabb, effektiv och hålla hög kvalitet.

Tid för granskning

  Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Genomsnittlig granskningstid i dagar  1  1  1  1,1 0,9   1,3  1  1,2  1,2  1  1,6  1,1

Ärenden med handläggningstid över 5 arbetsdagar:

 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0

 
Granskade produkter fördelade per grupp

  Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Tot
Grupp A  8  21  16  11  7  7  11  4  19  8  6  5 123 
Grupp B  16  42  35  13  25  20  21  39  43  19  11  10  294
Grupp C  0  2  1  0  2  1  0  0  4  1  1  0  12
Grupp D  0  0  0  1  0  0  0  0  1  0  2
Ska ej granskas  5  22  48  16  13  6  32  8  20  34  11  14  229
Ej fullständiga  1  11  12  1  1  3  0  10  0  1  6  50
Totalt antal inkomna ansökningar  30  94  112  41  51  36  67  51  96  62  31  35  710


Mål 2012

"Granskningstiden ska understiga 5 arbetsdagar. Mer än 97 procent av produkterna ska vara korrekt klassade. "

Det nya målet är en skärpning jämfört med 2010 och i linje med kemikaliegranskningsfunktionens ambitioner om att granskningen ska vara snabb, effektiv och hålla hög kvalitet.

Tid för granskning
  JanFebMarAprMajJunJulAugSepOktNovDec
Genomsnittlig granskningstid i dagar:

1,8

2,2

1,1

1,2

1,4

2,2 1,3 1 1 1 1 1
Antal ärenden med handläggningstid
över 5 arbetsdagar:

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0

 

Granskade produkter fördelat per grupp
 JanFebMar Apr MajJunJulAugSepOktNovDecTot 
Grupp A 16 11 21 14 7 33 5 25 3 12 14 5 166
Grupp B 24 30 40 16 10 80 13 41 21 33 10 5 323
Grupp C 0 1 0 1 1 1 0 0 3 0 2 2 11
Grupp D 2 0 0 0 1 1 1 2 2 1 0 0 10
Ska ej granskas 11 18 24 5 12 8 9 9 5 14 14 4 133
Ej fullständiga 2 6 11 2 4 5 1 3 4 1 3 1 43
Totalt antal inkomna ansökningar 55 66 96 38 35 128 29 80 38 61 43 17  

    

 Mål 2011

"Granskningstiden ska understiga 5 arbetsdagar. Mer än 97 % av produkterna ska vara korrekt klassade. "

Det nya målet är en skärpning jämfört med 2010 och i linje med kemikaliegranskningsfunktionens ambitioner om att granskningen ska vara snabb, effektiv och hålla hög kvalitet.

 
Tid för granskning
  JanFebMarAprMajJunJulAugSepOktNovDec
Genomsnittlig granskningstid i dagar:

1

1,1

1

1,2

1

1,1 1 1 1,3 1 1,7
Antal ärenden med handläggningstid
över 5 arbetsdagar:

0

0

0

0

0  0 0 0 0 0

 

Granskade produkter fördelat per grupp
  JanFeb Mar Apr MajJunJulAugSepOktNovDec
Grupp A 19 13 8 7 15  8  7   8  15 31
Grupp B 21 7 21 16 20  20  10   18   21 22 43
Grupp C 2 1 1 1 0 1  0    0   2 2 3
Grupp D 1 1 0 3  1 0  2    0   2 0 2
Ska ej granskas 16 13 17  13 14 2  8    16   19 14 36
Ej fullständiga 5 5 3  2 3  2  1   0 8 11
Totalt antal inkomna ansökningar 64 40 50 42  53 33 14   29  42   52 61 126

    

 Mål 2010

"Granskningstiden ska understiga två veckor (10 arbetsdagar) – inget enskilt ärende ska ha en granskningstid längre än två veckor. Över en längre period ska granskningstiden understiga en vecka."

Det nya målet är en skärpning jämfört med 2009 och i linje med kemikaliegranskningsfunktionens ambitioner om att granskningen ska vara snabb och effektiv och hålla hög kvalitet.
 
Tid för granskning
  JanFebMarAprMajJunJulAugSepOktNovDec
Genomsnittlig granskningstid i dagar:

1,3

1,3 

1,9 

1,2 

1,4 

1,4 1,2  1,1  1,4  1,5  1,5  1,8 
Antal ärenden med handläggningstid
över 10 arbetsdagar:

0

0  

 

Granskade produkter fördelat per grupp
 JanFeb Mar Apr MajJunJulAugSepOktNovDec
Grupp A 34 29 30 14  10  41   12  17  52  20
Grupp B 33 20 39 23   27 25  53   18  23  80  29
Grupp C 2 6 5  0  2  4  6
Grupp D 0 5 1  1  0  0  0
Ska ej granskas 15 25 39 23  16  17  19   7  16  31  11
Ej fullständiga 6 7 8  4  8  4  5
Totalt antal inkomna ansökningar 90 92 122 69  60  58  19  131   42  66  170  70

    

 Mål 2009

Granskningstiden ska understiga tre veckor (15 arbetsdagar) – inget enskilt ärende ska ha en granskningstid längre än tre veckor. Över en längre period ska granskningstiden understiga två veckor.

Granskningstid
  MajJuniJuliAugSepOktNovDec
Genomsnittlig granskningstid i dagar:

11

6,5

3,4

3,5

4 3 2,8 1,7
Antal ärenden med handläggningstid
över 15 arbetsdagar:

0

3

0

2

0

2 1 0

 

Granskade produkter fördelat per grupp

 

MajJuni Juli Aug SepOktNovDec
Grupp A 15 32 19 54 20 61 38 19
Grupp B 6 30 20 54 22 84 48 31
Grupp C 7 8 2 17 9 7 4 3
Grupp D 0 3 0 3 7 3 2 2
Ska ej granskas 1 15 20 66 19 81 58 29
Ej fullständiga 1 19 14   36 10 21 15 6
Totalt antal inkomna ansökningar 30 109 75 220 87 257 165 90