Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Kemisk ogräsbekämpning (gammal)

Trafikverket utför kemisk ogräsbekämpning utmed järnvägslinjer och på driftplatser med teknik som ger lägsta möjliga miljöpåverkan. På järnvägen och dess platser är det enligt lag förbjudet för allmänheten att vistas.

Växtskyddsmedel används för bl.a. bekämpning av ogräs. Generellt är användning av växtskyddsmedel förbjudet enligt Trafikverkets förbudslista för kemiska produkter. Undantag görs dock för bekämpning av växtlighet på järnvägen utmed linjer och på driftplatser samt för bekämpning av Jätteloka (Heracleum montegazzianum). 

Kemisk bekämpning är en av de metoder som Trafikverket använder för vegetationsreglering på och intill järnvägen.

För mer information om hur vi underhåller våra järnvägar se: Så sköter vi järnvägar

Säkerheten är viktigast

Ogräs och annan växtlighet på järnvägen är dels ett trafiksäkerhets­problem, dels ett arbetsmiljöproblem. Växtligheten kan skymma signaler och öka risken för att personalen halkar eller snubblar. Växtlighet gör det också svårare att underhålls- och säkerhetsbesikta spåranläggningen samt försvårar vissa typer av underhållsarbeten.

Snabb, säker och effektiv bekämpning

På sikt bidrar växtligheten till att banvallens viktiga egenskaper successivt försämras. Tillväxten av organiskt material i ballasten gör att ballastrening behöver utföras oftare, vilket är en komplicerad och kostnadskrävande underhållsåtgärd. Detta innebär sammantaget kraftigt ökade underhållskostnader för Trafikverket. 

Tågtrafiken i Sverige har ökat markant de senaste tio åren, samtidigt har inte järnvägsnätet byggts ut i samma utsträckning. Därför lider vi idag av kapacitetsbrist i förhållande till den trafik som bedrivs. Tågtrafik och underhållsinsatser måste därför samsas om den begränsade tillgången till spåret. Underhållsmetoderna måste därför vara snabba och ta så lite spårtid som möjligt i anspråk. Det är inte praktiskt genomförbart att utföra ogräsbekämpningen mekaniskt eller med maskiner på alla driftplatser och banvallar. Detta skulle dels vara mycket kostnadskrävande och dels ta för lång tid på trafikerade sträckor. Idag finns ingen alternativ mekanisk metod som fungerar lika effektivt och  tillfredsställande, men Trafikverket stödjer idag forskning och utveckling av alternativa metoder.

Kartverktyg för kemisk ogräsbekämpning

Trafikverket samråder alltid med kommunernas miljökontor för att säkerställa att känsliga områden inte besprutas, till exempel skyddsområden för vattentäkter samt intill sjöar och vattendrag. För att ytterligare minska risken utförs ingen bekämpning när det regnar eller när det blåser mer än 5 m/s.

Trafikverket använder en webbaserad karttjänst som visar känsliga områden och restriktionsytor utmed järnvägsspåren. Restriktionsytor är områden längs med järnvägen där kemisk ogräsbekämpning inte utförs, till exempel vattenskyddsområden.

Kartverktyget är till för miljöhandläggare på kommuner, länsstyrelser och för entreprenörer. Verktyget visar med större precision och snabbhet var de känsliga områdena och restriktionsytorna är belägna. Därmed blir både kommunernas och Trafikverkets arbete enklare och säkrare.

Tillgång till kartverktyget

Miljöhandläggare och miljöinspektörer på kommuner får användaruppgifter till kartverktyget från Trafikverket i samband med anmälan.

Vid frågor klicka på Kontakta oss, under rubriken på denna sida.