Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Kemisk ogräsbekämpning

Trafikverket utför kemisk ogräsbekämpning så att miljöpåverkan ska bli så begränsad som möjligt. Det är enbart utmed linjer och på driftplatser som kemisk ogräsbekämpning förekommer. På dessa platser är det enligt lag förbjudet för allmänheten att vistas.

Generellt är användning av växtskyddsmedel förbjudet enligt Trafikverkets förbudslista för kemiska produkter. Undantag görs dock för bekämpning av växtlighet på järnvägen utmed linjer och på driftplatser samt för bekämpning av jätteloka. 

Kemisk bekämpning är en av de metoder som Trafikverket använder för vegetationsreglering på järnvägen. Avverkning av träd och slyröjning samt ballastrening är andra metoder.

För mer information om hur vi underhåller våra järnvägar se: Så sköter vi järnvägar

Vi bekämpar växtlighet på banvallar och bangårdar för att upprätthålla säkerheten för resenärer och personal.

Säkerheten är viktigast

Ogräs och annan växtlighet på driftplatser och banvallar är dels ett trafiksäkerhets­problem, dels ett arbetsmiljöproblem. Växtligheten kan skymma signaler och öka risken för att personalen halkar eller snubblar. Växtlighet gör det också svårare att underhålls- och säkerhetsbesikta spåranläggningen och försvårar vissa typer av underhållsarbeten.

Trafikverket samråder alltid med kommunernas miljökontor för att säkerställa att känsliga områden inte besprutas, till exempel skyddsområden för vattentäkter, sjöar och vattendrag. För att ytterligare minska risken utförs ingen bekämpning när det regnar eller när det blåser mer än 5 m/s.

Snabb, säker och effektiv bekämpning

På sikt bidrar växtligheten till att dräneringen av banvallen försämras och att banvallen bryts ned. Tillväxten av organiskt material i ballasten gör att ballastrening behöver utföras oftare, vilket är en komplicerad och kostnadskrävande underhållsåtgärd. Detta innebär sammantaget kraftigt ökade underhållskostnader för Trafikverket. Behovet av kemisk ogräsbekämpning ökar också på banvallar med mycket organisk material i ballasten.

Det är inte ekonomiskt och praktiskt genomförbart att utföra ogräsbekämpningen manuellt på alla driftplatser och banvallar. Detta skulle dels vara mycket kostnadskrävande, dels ta så lång tid att trafiken skulle hindras på många högtrafikerade sträckor.

Tågtrafiken i Sverige har ökat markant de senaste tio åren, samtidigt har inte järnvägsnätet byggts ut i samma utsträckning. Därför lider vi idag av kapacitetsbrist i förhållande till den trafik som bedrivs. Tågtrafik och underhållsinsatser måste därför samsas om den bristande kapaciteten. Underhållsmetoderna måste därför vara snabba och ta så lite spårkapacitet som möjligt i anspråk.

Kartverktyg för kemisk ogräsbekämpning

Trafikverket har tagit fram en webbaserad karttjänst som visar känsliga områden och restriktionsytor utmed järnvägsspåren. Restriktionsytor är områden på spåren som undantas från kemisk ogräsbekämpning.

Kartverktyget är till för miljöhandläggare på kommuner, länsstyrelser och för entreprenörer. Det ersätter det tidigare systemet med listor i excel och kartor i pdf-format.Verktyget visar med större precision och snabbhet var de känsliga områdena och restriktionsytorna är belägna. Därmed blir både kommunernas och Trafikverkets arbete enklare och säkrare.

Tillgång till kartverktyget

Miljöhandläggare och miljöinspektörer på kommuner får användaruppgifter till kartverktyget från Trafikverket i samband med anmälan. Vid frågor klicka på Kontakta oss, under rubriken på denna sida.