Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Kemisk ogräsbekämpning

Trafikverket utför kemisk ogräsbekämpning utmed järnvägslinjer och på driftsplatser med teknik som ger minsta möjliga miljöpåverkan.

Varför kemisk ogräsbekämpning?

Trafikverket genomför årligen en kemisk ogräsbekämpning på det statliga järnvägsnätet för att bibehålla standard och livslängd på anläggningen samt för att upprätthålla trafiksäkerhet och en acceptabel arbetsmiljö för den personal som arbetar i anläggningen. Ogräsbekämpning utgör en viktig del av Trafikverkets vegetationsreglering och ingår i det löpande underhållet av järnvägen. Vill du läsa mer om hur Trafikverket underhåller järnvägen se länk nedan.
Så sköter vi järnvägar

Generellt är användning av växtskyddsmedel förbjudet enligt Trafikverkets förbudslista för kemiska produkter. Undantag görs dock för bekämpning av växtlighet på järnvägen utmed linjer och på driftplatser samt för bekämpning av den invasiva arten Jätteloka (Heracleum montegazzianum).

Tågtrafiken i Sverige har ökat markant de senaste tio åren och tågtrafik och underhållsinsatser måste samsas om den begränsade tillgången till spåret. Underhållsmetoderna måste därför vara snabba och ta så lite tid i spår som möjligt i anspråk.

Kemisk bekämpning av vegetation är en sådan snabb och effektiv metod. Trafikverket har lång erfarenhet av arbete med denna typ av bekämpning och arbetar ständigt med att vidareutveckla och effektivisera verksamheten. En effektivisering som gjorts är att säkerställa att endast ytor med ogräs besprutas. Det görs genom att besprutningsmunstyckena styrs av sensorer som scannar bekämpningsområdet i realtid. Detta gör att användandet av kemikalier minskar.

Framtida bekämpningskoncept

För närvarande arbetar många europeiska järnvägsinfrastrukturförvaltare med att uppdatera sina strategier för ogräsbekämpning. Strategier och bekämpningskoncept som bara innehåller en metod överges - typiskt är att dessa koncept bygger på någon form av kemisk bekämpning. Istället utvecklas koncept som är baserade på flera olika metoder, med flexibilitet och anpassning till den lokala situationen och dess behov.

Mot bakgrund av detta driver Trafikverket för närvarande FoI-projektet ”Utveckling av metoder för mekanisk ogräsbekämpning i spår och effektivisering av befintliga bekämpningsmetoder”. Dessutom har Trafikverket deltagit i strategisamarbete via den Internationella järnvägsunionen (UIC), tillsammans med andra europeiska infrastrukturförvaltare.