Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bekämpningsmedel

Trafikverket strävar efter att använda preparat som är så skonsamma som möjligt för miljön men samtidigt har god effekt. Trafikverket använder endast bekämpningsmedel som är godkända av Kemikalieinspektionen.

Trafikverket använder Roundup Ultra med Kemikalieinspektionens registreringsnummer 3937.

Innan bekämpningsmedel började användas på järnvägen, utvärderades det noga i samarbete med Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Preparaten testades i banvallsmiljö för att hitta ett bekämpningsmedel som är effektivt i så låg dos som möjligt och som bryts ner så snabbt som möjligt i banvallen. Det tar flera år av tester att finna nya lämpliga preparat.

Allmän information om bekämpningsmedel finns på Kemikalieinspektionens webbplats. Du hittar en länk till webbplatsen längre ner på denna sida. I bekämpningsmedelsregistret finns Kemikalieinspektionens produktgodkännande för Roundup.

Mängd bekämpningsmedel som används

Trafikverket använde år 2018 cirka 2,1 ton glyfosat. Det motsvarar under 1%  av den totalt försålda mängden glyfosat i Sverige under år 2018.