Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bekämpningsmetoder

Vi bekämpar skadlig vegetation längs banvallar och på driftsplatser. Trafikverket strävar efter att utveckla allt bättre metoder för att öka effektiviteten både tekniskt och miljömässigt.

Trafikverket gör årligen en behovsanalys som ligger till grund för vilka sträckor längs järnvägen vi ska utföra ogräsbekämpning på. Vi bekämpar enbart synlig vegetation och använder den bästa nuvarande tekniken och utför bekämpningen under kontrollerade former. Personalen är utbildad och har särskild behörighet att hantera aktuellt preparat.

Entreprenör för ogräsbekämpning med bekämpningståg

Företaget Weed Free on Track utför på uppdrag av Trafikverket kemisk ogräsbekämpning med ett tåg som bekämpar ogräs.

Ogräsbekämpningståget som används är utrustat med ett laserscannersystem som identifierar var i spåret ogräset finns och besprutar endast uppvuxet ogräs. Sprutmunstyckena är placerade mellan 30 och 50 centimeter över marken. Eftersom bekämpningståget framförs på spårets jämna underlag innebär det att sprutmunstyckena befinner sig på samma höjd och vinkel i förhållande till marken genom hela besprutningen. Systemet aktiverar de munstycken som är nödvändiga för att bespruta endast det ogräs som laserscanningen identifierat. Hela bekämpningen dokumenteras med gps-koordinater.

Sprutmunstyckena är också speciellt anpassade för att minska vindavdrift. Metoden medför därför bekämpning med mycket god precision.

Golvet i tåget är vattentätt och försett med invallning för att undvika oavsiktligt spill eller läckage, till exempel om ett emballage skulle gå sönder.

Entreprenör för ogräsbekämpning med ryggspruta/ATV

Trafikverkets entreprenör Bayer Crop Science använder sig av personal med ryggspruta eller fyrhjuling/ATV (All Terrain Vehicle) på platser där det av praktiska skäl är svårt att använda sig av bekämpningståget.

Fyrhjulingen och ryggsprutan är utrustad med sprutbom för att ta bort ogräs på driftplatser. Sprutbommen kan sänkas ned till 30 centimeter över marken. Munstyckena på sprutbommen kan aktiveras var för sig beroende på var i spåret ogräset finns. Genom att sprutbommen är lågt placerad minskas risken för vindavdrift.