Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Kontrollprogram för kemisk ogräsbekämpning på järnväg

Trafikverket har upprättat ett nationellt kontrollprogram för bekämpningsmedlet Roundup Ultra med glyfosat som verksam substans. Det används för ogräsbekämpning av banvallar och bangårdar.

Det övergripande syftet med kontrollprogrammet är att följa upp att den kemiska ogräsbekämpningen inte leder till att glyfosat eller dess nedbrytningsprodukter ansamlas över tid eller sprids till grundvatten. Programmet bedrivs genom att mäta halterna glyfosat och AMPA (aminometylfosfonsyra) i installerade grundvattenrör och jordprover på fem platser i Sverige.

En ny provtagningsperiod i kontrollprogrammet har upphandlats klart som ska löpa under 2020-2023. Inom ramen för det nya programmet kommer två av provplatserna att ersättas av nya provplatser på grund av ändrade förutsättningar.

Provtagningsplatser

 

Olika provtagningsplatser har valts ut för att vara representativa för de miljöer på vilka Trafikverket sprider bekämpningsmedel (typ av banvall, geologi, klimat etc.). Under perioden 2016-2019 har provtagning skett på följande platser; Ryningsnäs (Hultsfred kommun), Alseda (Vetlanda kommun), Lennheden (Borlänge kommun), Strömsheden (Vansbro kommun) och Mellansjö (Ljusdals kommun).

På grund av ändrade förutsättningar kommer Ryningsnäs och Lennheden att ersättas med nya provtagningsplatser under 2020. De nya platserna är Rabbalshede (Tanum kommun) och Hasslerör (Mariestad kommun).

Tre provtagningar sker varje år.

  • En första provtagning sker tidigt på säsongen (innan provplatsen har bekämpats).
  • En andra provtagning sker i relativt nära anslutning till besprutningstillfället, cirka 10-15 dagar därefter.
  • En tredje provtagning sker efter cirka tre månader (glyfosatets halveringstid).

Utvärdering och sammanställning

Resultat från kontrollprogrammet sammanställs och presenteras i årsrapporter. De publiceras här på sidan, se länk nedan.