Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Kontrollprogram för kemisk ogräsbekämpning på järnväg

Trafikverket har upprättat ett nationellt kontrollprogram för bekämpningsmedlet Roundup Ultra med glyfosat som verksam substans. Det används för ogräsbekämpning vid banvallar och bangårdar.

Grundvattenrör har satts ut på fem platser i Sverige. På dessa platser tar vi grundvatten- och jordprover tre gånger per år.

Det övergripande syftet med programmet är att öka kunskapen kring eventuell spridning i järnvägsmiljö av glyfosat och dess nedbrytningsprodukter till grundvattnet och lagring i jord.

Provtagningsplatser

 • Hultsfred, Vetlanda, Borlänge, Vansbro och Ljusdal

Kriterier för urval av platser

 • Behov av bekämpning varje år.
 • Ej restriktionsyta
 • Bekämpning utförd av andra aktörer i närområdet ska ej finnas, till exempel jordbruk, kyrkogårdar och samhällen. 
 • Inga vattentäkter i närområdet som kan påverkas av ogräsbekämpningen.
 • Lämpliga geologi- och jordartsförhållanden
 • På platsen bör inte cellplast som kan avlänka vattenflöde finnas.
 • Platserna bör vara tillgängliga med bil.

Provtagningsfrekvens

 • Första provtagningen ska ske i anslutning till besprutningstillfället, cirka 10-15 dagar därefter.
 • Andra provtagningen ska ske efter cirka tre månader (glyfosats halveringstid).
 • En tredje provtagning ska ske efter cirka nio månader.

Utvärdering och sammanställning

Resultat från kontrollprogrammet sammanställs och presenteras i årsrapporter. De publiceras här på sidan, se länk nedan.