Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Alternativa preparat och metoder till kemisk ogräsbekämpning

Trafikverket samverkar med forskare och andra länders järnvägsförvaltningar för att hitta alternativ till kemisk ogräsbekämpning.

Tågtrafiken i Sverige har de senaste 15 åren ökat kraftigt och kapacitetsbristen i järnvägsnätet är stor. Tågtrafik och underhållsinsatser ska samsas om den bristande kapaciteten och underhållsmetoder behöver därför vara snabba och ta så lite spårkapacitet som möjligt i anspråk.

Trafikverket har sedan många år ett samarbete med Sveriges lantbruksuniversitet, (SLU) som omfattar omvärldsbevakning och tester av alternativa kemiska preparat samt tester av alternativa metoder. Slutsatser från 10 år forskning av ogräsbekämpning på banvallar finns sammanställt i en rapport.

Trafikverket samverkar även med andra järnvägsförvaltningar i Europa. Vi utbyter erfarenheter både när det gäller alternativa preparat och alternativa metoder. Det har resulterat i en rapport som samlat all erfarenhet inom Europa om kemisk ogräsbekämpning och alternativa metoder(Herbie), samt att ett fortsättningsprojekt (Tristram) startats upp för att utvärdera alternativa metoder som finns på marknaden.

Läs rapporten i sin helhet på följande sida:
UIC Guideline for Integrated Vegetation Management (UIC:s webbplats)

I dagsläget saknas alternativa metoder som är tekniskt gångbara och ekonomiskt rimliga. Detta gäller i Sverige såväl som i övriga länder inom EU.

Alternativa metoder inte lika effektiva

Trafikverket har testat flera alternativa metoder, t.ex. borstning, sugning, hetvattenskum och ättika. Gemensamt för dem alla är att de alternativa metoderna inte är lika effektiva som kemisk ogräsbekämpning; de kräver upprepade åtgärder under säsongen och tar avsevärt längre tid att genomföra, vilket medför mer omfattande störningar för tågtrafiken.

De alternativa metoderna har anläggningstekniska och andra miljömässigt negativa effekter. Sammantaget utgör de i dagsläget dessvärre inte ett gångbart alternativ till kemisk bekämpning i stor skala.