Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bekämpning av Jätteloka

Trafikverket tillåter inte användning av växtskyddsmedel, utom för bekämpning av växtlighet på järnvägen utmed linjer och på driftplatser samt för bekämpning av Jätteloka.

Jättelokan är en invasiv, främmade art som kan hota den biologiska mångfalden. Den tränger ut annan växtlighet genom sina höga, täta bestånd. Jättelokans växtsaft kan också ge brännskador på människors hud i kombination med solljus. Jättelokan är listad på EU:s förteckning över invasiva främmande arter, vilket innebär att den är förbjuden att importera, odla och sätta ut i naturen.

Om jättelokan finns spridd inom ett väg- eller järnvägsområde och hos angränsande markägare bör bekämpningen samordnas med den markägaren. Bekämpning av Jätteloka behöver ske på ett metodiskt sätt över flera år för att ge resultat. I första hand ska icke kemiska metoder användas, Trafikverket använder till exempel rotkapning, klippning eller röjning. I de fall kemiska metoder behövs som komplement ska bekämpningen ske genom avstrykning eller pensling.

På Naturvårdsverkets webbplats finns samlad information om invasiva främmande arter exempelvis fakta, vägledningar och regler som stöd i arbetet.

Naturvårdsverket och Havs- och Vattenmyndigheten har tagit fram ett faktablad om Jätteloka, ser länk nedan.