Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bekämpning av Jätteloka

Trafikverket tillåter inte användning av växtskyddsmedel, utom för bekämpning av växtlighet på järnvägens banvallar utmed linjer och på driftplatser samt för bekämpning av Jätteloka (Heracleum mantegazzianum).

Jättelokan är en invasiv, främmade art som kan hota den biologiska mångfalden. Den tränger ut annan växtlighet genom sina höga, täta bestånd. Jättelokans växtsaft kan också ge brännskador på människors hud i kombination med solljus. Jättelokan är listad på EU:s förteckning över invasiva främmande arter.

Trafikverket arbetar med kartläggning och bekämpning av Jätteloka längs järnvägen. Bekämpning av Jätteloka behöver ske på ett metodiskt sätt över flera år för att ge resultat. Bekämpningen utförs med kemisk bekämpning (avstrykning) samt med metod rotkapning eller klippning inom vattenskyddsområden.

Information om när och var bekämpningen av Jätteloka kommer att ske kan ses i Körplan för Jätteloka.

På Naturvårdsverkets webbplats finns samlad information om invasiva främmande arter, exempelvis fakta, vägledningar och regler som stöd i arbetet.

Naturvårdsverket och Havs- och Vattenmyndigheten har tagit fram ett faktablad om Jätteloka, ser länk nedan.