Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Projektet Öka takten – kemikalieinformation Nu!

Miljömålsrådet beslutade 2016 om 44 prioriterade projekt som ska genomförs för att öka takten i arbetet med att nå miljömålen. Samverkansprojektet Öka takten – Kemikalieinformation Nu! är ett av dessa prioriterade projekt.

Projektet genomförs av drivansvarig myndighet, Trafikverket, tillsammans med samverkande myndigheter, Boverket och Kemikalieinspektionen.

I dagsläget saknas information om innehåll av farliga ämnen i en stor andel av bygg- och anläggningsprodukterna på marknaden. Lättillgänglig information om innehåll av farliga ämnen behövs för att kunna arbeta effektivt med produktval och utfasning av farliga ämnen. Giftfria produkter är en förutsättning för att åstadkomma resurseffektiva kretslopp och en cirkulär ekonomi. Giftfria produkter i resurseffektiva kretslopp bidrar till miljömålen Giftfri Miljö, Begränsad klimatpåverkan och God bebygd miljö, se figur 1.

Trappa som beskriver vägen mot en giftfri miljö.
Figur 1. På väg mot en giftfri miljö.

Projektets övergripande mål är att öka takten i tillgängliggörandet av information om farliga ämnen i anläggningsprodukter, steg 1 i trappan ovan. Projektmålet nås genom framtagande av kunskapsplattform och vägledning med goda exempel samt genom dialog och samverkan med branschens aktörer. Målet är att projektet ska fungera som katalysator för initiativ från olika delar av leverantörskedjan. En önskad effekt är att andelen anläggningsprodukter i bedömningssystemen BASTA, Byggvarubedömningen och Sunda hus ökar.

En enkätundersökning och en workshop har genomförts under 2017 för att fånga in de behov av kunskap och vägledning som branschens aktörer har. Resultatet av enkäten och workshopen redovisas nedan och utgör underlag i arbetet med kunskapsplattformen.

Har du frågor om projektet eller vill bidra med inspel kontakta Malin Kotake, Nationell samordnare för Material och kemiska produkter på Trafikverket. Du hittar kontaktuppgifter under fliken Kontakta oss på denna sida.