Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Material från workshop 18 oktober 2017

Cirka 60 deltagare representerade aktörsgrupperna materialleverantörer, entreprenörer, beställare, branschorganisationer och myndigheter deltog i workshoppen om kemikalieinformation den 18 oktober.

Dagen inleddes med presentationer från samverkande myndigheter Trafikverket, Boverket och Kemikalieinspektionen. Trafikverket presenterade vad miljömålsåtgärden Öka takten – kemikalieinformation Nu! ska leverera och leda till. Kemikalieinspektionen berättade om lagkravet enligt Reach artikel 33 om information om särskilt farliga ämnen. Boverket visade hur Byggproduktförordningen utgör en verktygslåda för produktinformation. Avslutningsvis presenterade A-betong hur företaget arbetar med underleverantörsförsäkran och tillgängliggörande av information.

Deltagarlista och presentationer hittar du nedna under Material från workshop.

Vi genomförde rundabordssamtal på tre olika teman se figuren nedan. Resultatet från samtalen hittar du i länklistan Material från workshop längre ner.


Figur över samtalsämnen