Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Fågelsång eller inglasad balkong

Trafikbuller berör många människor – men det finns lösningar. Bullret från fordon, däck, tåg och vägbeläggning måste minska för att vi ska få en bättre livsmiljö.

Dubbade däck bullrar mer än odubbade

En stor del av bullret från vägtrafiken kommer från däckens kontakt med vägytan. Valet av däck och beläggning har stor påverkan på bullret. När många använder dubbade vinterdäck, används också beläggning med stor stenstorlek som klarar slitaget. Beläggning med mindre stenstorlek ger mindre buller, men den beläggningen är dyrare att underhålla.

Om färre använder dubbdäck minskar slitaget och vi har större möjligheter att välja en tystare beläggning. För att förbättra miljön för dem som är mest utsatta för buller handlar det också om att skydda den med till exempel ljudisolerade fönster, bullerskärmar och vallar.

Vi upplever buller olika

Buller bidrar till stress och högt blodtryck som i sin tur kan leda till hjärt- och kärlsjukdomar. Cirka två miljoner människor i Sverige är utsatta för buller som överskrider de riktvärden som riksdagen har satt upp. Hur vi upplever oönskat ljud varierar mellan olika personer och tider på dygnet. När trafiken ökar och allt fler bosätter sig i städer, ökar problemen.