Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Jämför trafikslag

Flyg påverkar klimatet mest, räknat per passagerare och kilometer. Men det som ger störst effekt är att ersätta så många bilresor som möjligt med gång, cykel, buss eller tåg.

Vi åker mycket bil. Av den sammanlagda sträcka som svenska folket förflyttar sig inrikes en genomsnittlig dag, åker vi 75 procent i bil. Figuren nedan visar klimatpåverkan från olika motordrivna färdmedel, jämfört med bil. 

Energianvändning och klimatpåverkan (per personkilometer) hos olika trafikslag. Alla siffror är normerade mot energianvändning och klimatpåverkan för personbil i tätort = index 100. Klicka på diagrammet för att se det i större format.

Diagrammet visar energianvändning och klimatpåverkan (per personkilometer) hos olika trafikslag. Alla siffror är normerade mot energianvändning och klimatpåverkan för personbil i tätort = index 100. Klicka på diagrammet för att se det i större format.

Flygtrafik har störst påverkan på klimatet, räknat per passagerare och kilometer. När det gäller järnvägstrafiken är förhållandet det motsatta. Eldrivna tåg har låga utsläpp av klimatgaser, under förutsättning att elen kommer från en mix av svenska energikällor, eftersom de har låga utsläpp av koldioxid.

Bland motordrivna färdmedel är tåg, buss och tunnelbana de mest miljövänliga energieffektiva alternativen, räknat per personkilometer. Men vi använder bilen betydligt mer än alla andra trafikslag. Därför släpper vägtrafiken totalt ut mycket mer klimatgaser än andra trafikslag. Att ersätta så många bilresor som möjligt med miljövänligare energieffektivare alternativ – resfria möten, gå, cykla, ta bussen eller tåget – ger därför störst effekt. På ett tåg ryms lika många resenärer som på 6 bussar eller nästan 140 bilar. Ett godståg klarar lika mycket last som 30 långtradare.