Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Biltrafik.

Vägtrafikens utsläpp

Av de totala koldioxidutsläppen i Sverige kommer cirka 30 procent från vägtransportsektorn (lastbilar, bussar, bilar och motorcyklar). Arbetsmaskiner, exempelvis dumpers och hjullastare, orsakar också utsläpp.

Koldioxidutsläppen måste minska

Vägtrafikens stora andel av utsläppen beror på att fordonen fortfarande till största delen använder fossila drivmedel. Sambandet mellan bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp är enkelt: förbränning av en liter fossil bensin eller diesel ger mer än två kilogram fossil koldioxid. Och det finns ingen teknik för att rena bort koldioxidutsläpp från motorer.

Det är tre faktorer som bestämmer klimatpåverkan från vägtransporter:

  1. trafikarbetet – hur mycket vi kör med våra fordon
  2. energianvändningen per kilometer – hur mycket bränsle fordonen förbrukar per kilometer
  3. andelen fossila bränslen – mängden fossil bensin och diesel i förhållande till förnybar energi som etanol, biogas och andra icke-fossila bränslen.

Energianvändningen per kilometer sjunker

Hur mycket energi ett fordon använder per kilometer beror på hur bränsleeffektiv motorn är. Men bränsleförbrukningen påverkas också av fordonets vikt, körsättet, hur vägarna är utformade och om man håller hastighetsgränserna.

Personbilar och lätta lastbilar blir mer och mer energieffektiva och släpper ut mindre koldioxid. Under senare tid har andelen dieselfordon ökat rejält, och dieselmotorer är mer bränsleeffektiva än bensinmotorer. Minskningen av koldioxidutsläppen per fordon är dock inte tillräcklig för att kompensera för utsläppen från ökande biltrafik.

Lastbilar och bussar utvecklades energimässigt under 1970- och 80-talet, men sedan början av 1990-talet har energieffektiviseringen inte varit lika stor.

Sparsam körning är ett enkelt sätt att minska bränsleförbrukningen. Numera ingår sparsam körning i kraven för alla körkortsbehörigheter samt i handledarutbildningen för B-körkort. Även hastigheten har stor betydelse för bränsleförbrukningen. Ju högre hastighet, desto större bränsleförbrukning.

Därför ökar vägtrafiken

Sedan 1970 har persontransporterna med bil ökat med 70 procent. Om dagens utvecklingstrend står sig kommer de att öka med ytterligare 20 procent fram till 2020. Godstransporterna förväntas öka ännu mer.

I den rikare delen av världen har flertalet hushåll råd att ha egen bil. Samhällsstrukturen har efter hand anpassats efter bilen. Utvecklingsländerna är på väg åt samma håll. Affärer och service flyttar allt längre bort från konsumenterna och resvägen till arbetet blir längre. Vägar som medger högre hastigheter har gjort det möjligt att förflytta sig allt längre på samma tid. Resultatet blir att biltrafiken ständigt ökar. Bilen har tagit marknadsandelar från mer energieffektiva transporter som buss, tåg, gång och cykel.

Allt mer av de varor vi konsumerar produceras långt bort. Även korshandeln ökar – samma sorts varor byter plats över stora avstånd. Det totala transportarbetet fram till färdig produkt ökar också. Den här utvecklingen är möjlig genom att transportkostnaderna oftast bara är någon procent av värdet på varorna.