Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Tredelad bild: Allé av björkar, bilkö och ett snabbt tåg som susar förbi.

Energi och klimat i projekt

För att klara vårt mål gällande minskning av klimatpåverkan har vi tagit fram ett antal styrdokument, stöd och verktyg för att driva på klimatarbetet. Här finns handledning, filmer, olika beräkningsverktyg och goda exempel.

Trafikverket har som mål att minska klimatpåverkan från byggande, drift och underhåll av trafikinfrastrukturen med 15 procent till 2020 och 30 procent till 2025 jämfört med 2015. De senaste åren har vi satsat på att ta fram styrdokument, stöd och verktyg för att driva på klimatarbetet.

Styrdokumenten består av riktlinjer om klimatkrav och klimatkalkyl med tillhörande rutin. Som stöd presenterar vi  en handledning och en film som beskriver det strategiska klimatarbetet samt tre fördjupande filmer om klimatåtgärder, klimatkrav och PM reducerad klimatpåverkan. Vi presenterar också olika beräkningsverktyg för klimatpåverkan, där det mest övergripande är klimatkalkylmodellen. Du kan även hämta inspiration i form av goda exempel.

Klimatkrav

Trafikverket ställer klimatkrav i upphandlingar av investerings- och underhållprojekt. Från den 15 februari 2016 gäller riktlinjen Klimatkrav i planläggning, byggskede, underhåll och på teknisk godkänt järnvägsmateriel (TDOK 2015:0480).

Läs mer om klimatkrav

Handledning

Handledningen Systematiskt klimat- och energieffektiviseringsarbete i investeringsprocessen (TDOK 2015:0303) ger vägledning till hur klimatarbetet ska bedrivas i våra infrastrukturprojekt, så att projektens klimatpåverkan minskar. Handledningen ska användas löpande under projektets gång som stöd i klimat- och energieffektiviseringsarbetet för trafikverkare, konsulter och entreprenörer.

TDOK 2015:0303 Systematiskt klimat- och energieffektiviseringsarbete i investeringsprocessen (Dokumentcenter)

Mall för PM Reducerad klimatpåverkan

PM Reducerad klimatpåverkan ska användas som beslutsunderlag löpande under projektet och som en redovisning av projektets klimatpåverkan. Det ska också vara ett stöd i arbetet med att ta fram och hantera åtgärdsförslag. I slutet av planskedet och bygghandlingsskedet utgör PM Reducerad klimatpåverkan en del av konsultens leverans, och i slutet av byggskedet är det entreprenören som ska redovisa. Använd respektive mall här nedan.

Mall för PM Reducerad klimatpåverkan, konsult (word-fil, 80 kB, öppnas i nytt fönster)
Mall för PM Recucerad klimatpåverkan, entreprenör (word-fil, 58 kB, öppnas i nytt fönster)

Filmer om det strategiska klimatarbetet

Längst ner på sidan hittar du fyra filmer. Filmen Att minska klimatpåverkan i investeringsprojekt presenterar på ett övergripande sätt hur klimatarbetet i investeringsprojekt ska bedrivas. Den visar var klimatkalkyl, klimatkrav med mera kommer in i planering, projektering och byggande av infrastruktur. Du får också en introduktion till att arbeta med klimatåtgärder och PM Reducerad klimatpåverkan. De andra tre filmerna ger dig fördjupad kunskap om klimatkrav, åtgärder och PM.

Beräkningsverktyg

Klimatkalkyl

Klimatkalkyl är Trafikverkets modell för att effektivt och konsekvent beräkna den energianvändning och klimatbelastning som transportinfrastrukturen ger upphov till ur ett livscykelperspektiv. Klimatkalkylmodellen ska användas genom hela investeringsprocessen.

Läs mer om Klimatkalkyl

Geokalkyl

Verktyget Geokalkyl kan redan i tidiga skeden, exempelvis i fördjupade åtgärdsvalsstudier, jämföra kostnader och klimatbelastning vid olika tänkta sträckningar och få fram vad som är den optimalt bästa dragningen av en vägsträcka. Fokus ligger på masshanteringen och grundförstärkning.

Läs mer om Geokalkyl

Inspiration

Vi har i flera år arbetat med att identifiera och beräkna engångseffekter på energi- och klimatområdet i våra investeringsprojekt. Utifrån det arbetet har vi sammanställt rapporter för att kunna sprida erfarenheterna lättare i organisationen och till våra leverantörer.

Rapport om minskad klimatpåverkan inom Investering 2016 (pdf-fil, 1,7 MB)
Goda exempel klimat- och miljöarbete i Stora projekt (pdf-fil, 2,2 MB)
Rapport om energieffektivisering CO2e styrkort 2014 (Webbutiken)
Rapport om energieffektivisering styrkort 2013 (Webbutiken)
Rapport om energieffektivisering styrkort 2012 (Webbutiken)