Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Klimatkrav

Trafikverket ställer krav på att minska infrastrukturens klimatpåverkan.

Från den 15 februari 2016 började Trafikverket att ställa klimatkrav på leverantörer i investerings- och underhållsprojekt. Kraven gäller klimatpåverkan vid byggnation, de material som används och framtida underhåll.

Klimatkraven omfattar till att börja reduktion av klimatpåverkan i investeringsprojekt på över 50 miljoner där entreprenaden planeras att avslutas 2020 eller senare. Vi har också ställt klimatkrav i den upphandling av betongslipers som genomfördes 2016/2017. Från 15 mars 2018 ställs även klimatkrav på armeringsstål, betong, cement, konstruktionsstål och drivmedel i investeringsprojekt mindre än 50 miljoner och i alla underhållsentreprenader. Under de närmaste åren kommer klimatkrav successivt föras in för andra verksamheter, såsom räls och sliprar till växlar, beläggningsunderhåll samt baskontrakt för sommar och vinterunderhåll av väg.

Leverantörer kan premieras för goda lösningar (bättre klimatprestanda än ställda krav). För att stimulera till ytterligare minskad klimatbelastning kan det ingå ekonomiska incitament i form av bonus i kontrakten.

Trafikverkets långsiktiga mål är att infrastrukturen ska vara klimatneutral senast 2045. Följande delmål har satts upp på vägen fram till dess:

  • 2030 - minst 50 procents reduktion av klimatpåverkan med bonus för upp till 100 procents reduktion av klimatpåverkan i projekt och järnvägsmateriel. Fossilfria drivmedel eller eldrift i alla entreprenader.
  • 2025 - minst 30 procents reduktion av klimatpåverkan med bonus för upp till halverad klimatpåverkan i projekt och järnvägsmateriel.
  • 2020 - minst 15 procents reduktion av klimatpåverkan med bonus för reduktioner upp till 30 procent i projekt och järnvägsmateriel.

Delmålen omsätts succesivt i upphandlingskrav på konsulter, entreprenörer och materielleverantörer.

Skapar utrymme för innovativa lösningar

Trafikverket har under lång tid ställt klimatkrav i enskilda projekt, Eftersom kraven gäller vad som ska göras, inte hur det ska gå till, skapas utrymme för innovation. Exempel på kreativa lösningar finns från projekten där klimatkrav ställts. I projekt Norra länken byggdes avluftningstorn i trä istället för glas och i Västlänken projekteras schakt istället för en extra tunnel för service- och räddningsinsatser.

Klimatkraven har tagits fram med stöd av ett forskningsprojekt som gjorts i samverkan med branschen.

Klimatkalkyl

För att göra klimatberäkningar tillhandahåller Trafikverket verktyget Klimatkalkyl. Klimatkalkylen är en förutsättning för att kunna ställa krav på en minskad klimatpåverkan. Klimatkyl för den färdiga anläggningen, kallad klimatdeklaration, ska visa vad som faktiskt gjorde skillnad.