Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Tåg i skymningen på en järnväg genom skogen invid en sjö.

Foto: Matilda Holmqvist

Klimatkrav

Trafikverket ställer krav på leverantörer i investerings- och underhållsprojekt att minska infrastrukturens klimatpåverkan. Kraven gäller klimatpåverkan vid byggnation, de material som används och framtida underhåll.

Klimatkraven omfattar reduktion av klimatpåverkan i investeringsprojekt på över 50 miljoner där entreprenaden planeras att avslutas 2020 eller senare. Trafikverket har ställt klimatkrav i den upphandling av betongslipers som genomfördes 2016/2017. Vi ställer även klimatkrav på armeringsstål, betong, cement, konstruktionsstål och drivmedel i investeringsprojekt mindre än 50 miljoner och i alla underhållsentreprenader.

Vi för successivt in klimatkrav för andra verksamheter, såsom räls och sliprar till växlar, beläggningsunderhåll och baskontrakt för sommar- och vinterunderhåll av väg.

Leverantörer kan premieras för goda lösningar (bättre klimatprestanda än ställda krav). För att stimulera till ytterligare minskad klimatbelastning kan det ingå ekonomiska incitament i form av bonus i kontrakten.

Infrastrukturen ska vara klimatneutral senast år 2045

Vårt långsiktiga mål är att infrastrukturen ska vara klimatneutral senast 2045. Delmålen omsätter vi succesivt i upphandlingskrav på konsulter, entreprenörer och materielleverantörer. Delmålen är:

  • 2030–2034: minst 50 procents reduktion av klimatpåverkan med bonus för upp till 100 procents reduktion av klimatpåverkan i projekt och järnvägsmateriel. Fossilfria drivmedel eller eldrift i alla entreprenader.
  • 2025–2029: minst 30 procents reduktion av klimatpåverkan med bonus för upp till halverad klimatpåverkan i projekt och järnvägsmateriel.
  • 2020–2024: minst 15 procents reduktion av klimatpåverkan med bonus för reduktioner upp till 30 procent i projekt och järnvägsmateriel.

Jämförelseår är 2015, vilket också definieras av verktyget Klimatkalkyl. Delmål för 2035 och 2040 kommer under 2022.

Skapar utrymme för innovativa lösningar

Trafikverket har under lång tid ställt klimatkrav i enskilda projekt, Eftersom kraven gäller vad som ska göras, inte hur det ska gå till, skapas utrymme för innovation. Exempel på kreativa lösningar finns från projekten där klimatkrav ställts. I projekt Norra länken byggdes avluftningstorn i trä i stället för glas och i Västlänken projekteras schakt i stället för en extra tunnel för service- och räddningsinsatser.

Klimatkraven har tagits fram med stöd av ett forskningsprojekt som gjorts i samverkan med branschen.

Verktyget Klimatkalkyl

Verktyget Klimatkalkyl, se länk "Verktyget Klimatkalkyl", används för att göra klimatberäkningar. Klimatkalkylen är en förutsättning för att kunna ställa krav på en minskad klimatpåverkan. Klimatkyl för den färdiga anläggningen, kallad klimatdeklaration, ska visa vad som faktiskt gjorde skillnad.

Verktyget Klimatkalkyl