Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Vad har hänt under hösten 2015?

Under hösten har det varit full fart i Remibar-projektet. Byggarbeten och informationsaktiviteter har avlöst varandra.

Diskuterar
Niklas Kemi och Torbjörn Nilsson från Trafikverket diskuterar med entreprenören BDX hur den nya lösningen ser ut.

Samtliga objekt i Norrbotten och Västerbotten som Trafikverket ansvarar för byggs i år. Projektledningen har besökt ett flertal platser där olika åtgärder just nu genomförs.

Remibar på konferenser

Remibar har även deltagit i ett flertal konferenser. De årliga miljöövervakningsdagarna som länsstyrelserna turas om att anordna var i år i Sandviken, Gävleborgs län. Remibar representerades både av Tommy Vennman från Länsstyrelsen i Västerbotten med en poster-utställning och av Niklas Kemi som höll en presentation om arbetet inom Remibar.

Vi deltog även på "Levande laxälvar", en konferens som syftar till att lyfta frågor kring framtidens förvaltning av laxen i Östersjön. Kungen invigningstalade på konferensen som bland annat lockade till sig representanter från länsstyrelserna och Miljödepartement. Arrangör var Havs- och Vattenmyndigheten samt Länsstyrelsen i Västerbotten.

Niklas Kemi, Trafikverket och Sofia Perä, Länsstyrelsen i Norrbotten deltog i ICOET (The 2015 International conference on ecology & Transportation) som i år hölls i Raleigh i North Carolina, USA.

På spaning
Niklas Kemi och Torbjörn Nilsson spanar efter djurspår i utterpassagen och ser till att sensorkameran kan fotografera djur som använder passagen.

- Vi deltog för att lära oss mer om hur man kan arbeta med samspelet mellan vägar och ekologi och för att visa det arbete som görs inom Remibar, säger Sofia Perä. Postern och filmerna som visades av Remibar blev mycket populära och mottogs väldigt positivt, vilket var väldigt kul!

Återbesök

Vi har också hunnit återbesöka de flesta av de åtgärdade vandringshindren. På nästan samtliga platser ser åtgärderna väldigt bra ut och vi har fått till den ekologiska funktion som vi eftersträvar i projektet. Vi ligger bra till rent tidsmässigt och tror att vi kommer att hinna projektet klart med de få kvarstående objekten innan hösten 2016.

 

 

 

 

 

Hermelin
Vår kamera har fångat en hermelin i passagen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Utter
Här syns en utter på väg in i en torrtrumma.