Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Utredning om stängsel och passager för ren och vilt längs E4 klar

Trafikverket har utrett hur vi kan förbättra stängselssystemet längs E4:an genom Västerbotten och Norrbotten. Utredningen föreslår flera olika åtgärder som kan möjliggöra både god framkomlighet och en hållbar renskötsel.

Förslagen utgör beslutsunderlag för att planera framtida projekt.

Stora delar av E4 har mötesseparerats och försetts med viltstängsel för att uppnå en bättre trafiksäkerhet och framkomlighet. På grund av stängsel, mitträcke och höga trafikmängder utgör E4 idag en stark barriär i landskapet för renskötsel och för vilt. Ren- och viltolyckor orsakar även stora samhällsekonomiska kostnader i form av bland annat personskador, egendomsskador, räddningsinsatser och eftersök av djur.

- Målet med denna studie har varit att identifiera och rekommendera lämpliga förbättringsåtgärder för passager och stängselsystem för ren och vilt längs E4 i Västerbottens län och Norrbottens län, säger Nina Rovala, som ansvarar för utredningen. Genom studien har vi nu fått ett viktigt kunskapsunderlag och en bättre bild av vilka åtgärder som behövs.

Under utredningen har Trafikverket genomfört dialogmöten med de samebyar som har sina vinterbetesmarker i närheten av E4 på den studerade sträckan. Jakt- och viltvårdsintressenter har även bidragit med information till studien. Vi har också analyserat älg- och renolyckor och sett över de behov som finns för älg.

De åtgärder som denna studie föreslår är nödvändiga för att möjliggöra en långsiktigt hållbar renskötsel, begränsa barriäreffekterna för ren och vilt samt förbättra framkomligheten och trafiksäkerheten på E4.

I ett nästa steg ska utredningen utgöra beslutsunderlag för att prioritera och detaljplanera projekt och åtgärder samt motivera finansiering av åtgärder. Fortsatta samråd med samebyarna krävs inför detaljplaneringen av samtliga åtgärder.