Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Västerbottens museums arkeologer genomför arkeologiska undersökningar inför byggandet av Västra länken, Umeå kommun.

Västerbottens museums arkeologer genomför arkeologiska undersökningar inför byggandet av Västra länken, Umeå kommun.
Foto: Västerbottens museum

Kulturvärden i infrastrukturen

Att skydda och vårda kulturmiljön är en nationell angelägenhet och det ansvaret delar vi alla. Såväl enskilda som myndigheter ska visa hänsyn och aktsamhet mot kulturmiljön. Område kulturmiljö innefattar landskapet som helhet men också dess delar.

Riksväg 1 mellan Gränna och Huskvarna (Vätterleden) byggdes som motorväg i två etapper under åren 1960–1964 och brukar betraktas som Sveriges vackraste motorväg. Vägen döptes om till Europaväg 4 (E4) 1962.
Riksväg 1 mellan Gränna och Huskvarna (Vätterleden) byggdes som motorväg i två etapper under åren 1960–1964 och brukar betraktas som Sveriges vackraste motorväg. Vägen döptes om till Europaväg 4 (E4) 1962.
Foto: Sven Olof Ahlberg

Trafikverket hanterar de kulturvärden och kulturmiljöer som är en del av infrastrukturen. Samtidigt påverkar nya projekt kulturmiljön och kulturvärden på olika sätt. För att undvika att kulturvärden försvinner, skadas eller utarmas vid en exploatering genomför Trafikverket en rad strategiska och mer detaljerade utredningar i form av olika analyser och undersökningar. Trafikverkets åtgärder tar också fasta på att utveckla och förvalta kulturvärden i landskapet på olika sätt till exempel genom landskapsvårdande skötsel och underhåll. Det är även viktigt att kunskapen om kulturmiljön lyfts fram och förmedlas in i alla delar av infrastrukturprocessen.

Områden där Trafikverket arbetar aktivt med kulturmiljöfrågor:

 • Alléer
 • Arkeologi
 • Bevarandevärda broar
 • Byggnader och bebyggda miljöer
 • Forsknings- och utvecklingsprojekt
 • Järnvägens kulturarv
 • Kulturarvsanalyser, landskapsanalyser och kunskapssammanställningar
 • Kulturhistoriska strukturer och samband
 • Kulturvägar
 • Miljöbedömningar
 • Planering
 • Projektering
 • Underhåll
 • Väg- och järnvägsanknutna kulturminnen

Sveriges Järnvägsmuseum i Gävle är det museum som Trafikverket driver. Trafikverket har även uppdraget att förvalta en väghistorisk samling, i Kjula, och en flyghistorisk samling på Arlanda. Omfattande samlingar från det transporthistoriska kulturarvet vårdas och visas av den ideella sektorn.

På webbplatsen Samlingsportalen finns delar av Trafikverkets kulturhistoriska samlingar tillgängliga.