Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Flygbild tagen 8 juni 2018 från norr mot söder på E6. Vy över den nyöppnade ekodukten vid Sandsjöbacka. Foto: Peab Air.

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Nu har Ekodukt Sandsjöbacka öppnats för djuren

Djuren kan nu använda bron fullt ut. Du kan ladda ner en informationsfolder från juni 2018 som visar hur ekodukten är utformad, vilka djur som förväntas använda den och hur vi kommer att följa upp hur växt- och djurliv påverkas av våra åtgärder.

Bron och dess planteringar och boendemiljöer är nu klara för djuren och de kan nyttja bron för fullt. Vi har tagit fram en ny informationsfolder från juni 2018 som bland annat visar hur ekodukten är utformad och vilka djur som förväntas använda den. Du kan även läsa om hur vi kommer att följa upp hur växt- och djurliv påverkas av våra åtgärder. Ladda ner foldern under Dokument – Informationsmaterial.

Gå till dokumentsidan för att ladda ner foldern

Miljöer vi skapat på och vid bron

Vi har sått ängsfröer på cirka 8 000 kvadratmeter för att skapa blomrik ängsmark på bron. Vi har planterat flera tusen buskar av olika arter ovan bron och drygt 100 träd i områdena kring bron. Vi har även skapat boendemiljöer (biotoper) för djuren, till exempel stenhögar för kräldjuren och bihotell för insekterna.

Ekodukten kommer att skötas av utvald entreprenör 5 år framåt i tiden. Just nu pågår en hel del vattning av plantorna på grund av den extrema värmen som råder.

Invigningen av bron sker först i slutet av sommaren för att inte störa djuren under deras känsliga ynglingsperiod.