Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Nationell plan för transportsystemet 2014–2025

Den 14 juni 2013 redovisade Trafikverket ett förslag till nationell plan för transportsystemet 2014–2025. Den 8 april 2014 fastställde regeringen den nationella planen.

Den nationella planen för transportinfrastruktur har arbetats fram utifrån direktiv och förutsättningar från regeringen. Gällande plan och kapacitetsutredningen ingår i innehållet till förslaget.

Trafikverket har arbetat enligt det nya planeringssystem som beslutades av riksdagen 2012. Planen är trafikslagsövergripande och åtgärder har prioriterats för att i så stor utsträckning som möjligt bidra till de transportpolitiska målen. Arbetet har gjorts i samarbete med länsplaneupprättare, andra myndigheter, intresseorganisationer, näringslivsrepresentanter och andra aktörer inom infrastrukturområdet.

Fyrstegsprincipen, som innebär att möjliga förbättringar i transportsystemet ska prövas stegvis, har tillämpats för att säkerställa en god resurshushållning och för att åtgärderna ska bidra till en hållbar samhällsutveckling.

Grunden för prioriteringarna har varit att i första hand vårda den infrastruktur som vi har och att använda den mer effektivt. Vi ska också bygga om och bygga nytt för att utveckla samhället samt utveckla nya lösningar tillsammans med andra.

Vad ska vi göra 2014–2025?

Läs mer om de investeringar som ska göras de kommande åren.

Läs mer om de nationella projekten som ingår i Nationell transportplan.