Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Kvinna handlar i butik. Trafikerad väg.

Godstransportrådet Östra Mellansverige

Vi arbetar på regional nivå för att stärka samverkan mellan de olika trafikslagen samt utveckla dialogen mellan näringsliv och myndigheter. Genom att låta näringslivet vara med och påverka i ett tidigt skede kan vi fånga in deras olika behov och brister.

Godstransportrådet Östra Mellansverige är ett godsforum för näringsliv och planerande myndigheter. Ambitionen är att genom samverkan bidra till effektivare och smidigare godstransporter i regionen. I linje med detta lanserade rådet nyligen sin gemensamt framtagna "Godsstrategi för Östra Mellansverige" (länka till godsstrategin, bifogad)

Arbetet leds sedan 2011 av landshövding Peter Egardt i Uppsala. De län som ingår i Godstransportrådet Östra Mellansverige är Stockholms, Gotlands, Upplands, Västmanlands, Södermanlands, Örebro och Östergötlands län.
Trafikverket Region Stockholm och Öst bistår i arbetet.

Utöver möten för rådsmedlemmarna anordnar Godstransportrådet Östra Mellansverige även årliga rådslag om gods som alla intresserade hälsas välkomna till!