Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Gå och cykla till skolan

Fler barn som går och cyklar till skolan istället för att bli skjutsade betyder ökad trafiksäkerhet, minskade utsläpp, friskare barn och inte minst att det uppväxande släktet får sunda resvanor från början.

Vandrande skolbussar och klasstävlingar är exempel på åtgärder, men det viktigaste är ett långsiktigt samarbete mellan trafikplanerare och skolor, där föräldrar, skolpersonal och inte minst skolbarnen själva involveras.

Därför är det bra att gå och cykla till skolan

Ju fler som skjutsar sina barn till skolan, desto fler bilar rör sig runt skolan, vilket leder till en osäkrare trafikmiljö. Detta kan i sin tur leda till att ännu fler skjutsar sina barn. Kan vi i stället få fler skolbarn att ta sig till skolan på egna ben, ökar trafiksäkerheten samtidigt som utsläppen från de ännu kalla motorerna minskar. Men det finns även hälsoskäl.
 
Många barn rör sig för lite och skjutsningen gör att de missar en chans till fysisk aktivitet. Går eller cyklar de till skolan kommer de i stället fram pigga och har pratat av sig med kamraterna på vägen. De lär sig också att röra sig i trafiken och blir inte begränsade i sin rörlighet. De kommer också ha med sig en mer flexibel syn på hur man kan resa när de blir äldre. Kanske kan de även påverka sina föräldrar.
 
När det gäller att beskriva vinsterna med att inte skjutsa sina barn, måste man utgå från föräldrarnas perspektiv. Kanske tror de att de gör sina barn en tjänst varje dag de släpper av dem vid skoldörren? Då ska man prata om friskare och säkrare barn, lugnare morgnar och bättre samvete.

Detta kan man göra

Ofta riktar man in sig på de synliga aktiviteterna – vandrande skolbussar, tävlingar mellan klasser och skolor och liknande. Men det är viktigt att ta ett samlat grepp, inte minst för att få med skolorna som är flitigt uppvaktade av många organisationer. Följande kan ingå:

 • Att inventera skolvägarna tillsammans med trafikplanerare, skolpersonal och skolbarn – och att genomföra åtgärder för ökad säkerhet och trygghet där det behövs. Kanske är gång- och cykelvägarna bättre än vad föräldrar och skolan tror? Då gör genomgången i sig stor nytta.
 • Att integrera trafik och resvanor i skolarbetet, inklusive inventeringen ovan. Det finns väl beprövade pedagogiska metoder att använda, bland annat så kallad Storyline. Här passar också tävlingar med kartor där man ritar in hur långt ut i världen eleverna tillsammans har tagit sig efter varje vecka.
 •  Samordning av vandrande skolbussar där föräldrar turas om att vara ”förare” för gatans eller områdets barn. Ofta handlar det bara om att sprida idén och hjälpa till med klasslistor och råd.
 • Dialog med föräldrarna i form av föreläsningar och material. Ofta är det lätt att få lokaltidningen att skriva om både åtgärder och kampanjer vilket hjälper till att lyfta frågan.

Några framgångsfaktorer

 • Involvera skolbarnen, de är experter på hur det är att vara barn på vägen och de kan inspirera föräldrarna.
 • Långsiktighet – vanor tar lång tid att ändra och det kommer nya barn hela tiden. Följ löpande upp och utvärdera på olika påverkansnivåer.
  Se mer under Utvärdering med SARA
 • Tro inte för mycket på skriftlig information. I dialogen: Peka på vad individen vinner, inte samhället – pengar, hälsa, tid barns säkerhet med mera.
 • Koppla samman fysiska åtgärder och aktiviteter och koppla ihop trafikplanerare och skolor. Efter inventeringar och förbättringar är både de kommunikativa och praktiska förutsättningarna goda för att minska skjutsandet.
 • Sätt av tid för att prata med och lyssna till skolorna och personalen – det är många som vill komma in och lägga beslag på lärarnas arbetstid. 

Läs mer om gå och cykla till skolan

Eftersom många kommuner arbetet med att öka cyklande och gång till skolorna, ofta i samarbete med Trafikverket, finns det mycket erfarenheter att dra nytta av.

Hållbar utveckling i väst har samlat mycket material och många länkar på sin webbplats, gå in under ”delprojekt” och ”barn på väg till skolan”.
Se dokument till höger på sidan.