Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Forum för gemensam riskhantering trafiksäkerhetsrisker – ”FRI"

FRI är ett branschgemensamt forum för samråd om prioriterade trafiksäkerhetsrisker av gemensamt intresse inom järnväg. Målet är också att underlätta identifiering och åtgärdande av riskerna.

FRI är etablerat av Trafikverket och de järnvägsföretag som trafikerar Trafikverkets infrastruktur samt större angränsande infrastrukturförvaltare.

FRI har ett vår- och ett höstmöte där syftet är att delge järnvägsbranschen information om identifierade risker och relevanta resultat samt pågående arbete av gemensamt trafiksäkerhetsintresse.

Inbjudan till vår- och höstmöte går till den kontaktperson som tecknat trafikeringsavtal med Trafikverket, infrastrukturförvaltare järnväg (anläggning med mer än enbart sidospår), Branschorganisationerna BTO, JHRF och inbjudna föredragande.

Inför vår- och höstmöten bereds frågor och risker i en mindre grupp bestående av representanter utsedda av BTO och Trafikverket. Gruppen avgör också innehållet i kommande möte.

Du kan kontakta FRI via formuläret som du hittar under fliken Kontakta oss eller genom att ringa kontaktpersonen.

Vi uppdaterar löpande med information på den här webbsidan.

Aktuellt

Med anledning av rådande situation gällande Coronaviruset har Trafikverket i dialog med branschen, representanter för Tågföretagen (tidigare BTO) och FSJ, tagit ett gemensamt beslut om att ställa in höstens möte i Stor-FRI den 29/10.

Beredningsgruppen till FRI (Lill-FRI) har två digitala möten under hösten och därefter kommer ett informationsmaterial att läggas ut på denna sida. Materialet ska bland annat innehålla redovisning av undergrupper till FRI, TTJ nyheter, händelser av gemensamt intresse, statistik.

Kontakta oss

Om du vill komma i kontakt med FRI kan du nå oss genom att mejla oss via formuläret under fliken Kontakta oss på denna sida.

Överenskommelse

FRI är etablerat av Trafikverket och de järnvägsföretag som trafikerar Trafikverkets infrastruktur samt större angränsande infrastrukturförvaltare. Sedermera ingår även branschföreningen FSJ.

Överenskommelse mellan Tågföretagen (tidigare BTO), FSJ och Trafikverket (pdf-fil, 234 kB, öppnas i nytt fönster)

Till FRI finns också arbetsgrupper kopplade för att arbeta med identifierade riskområden.

Aktiva grupper för tillfället är: