Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Expertgrupp - Hastighetsefterlevnad

Vi är en expertgrupp inom GNS Väg. Vårt arbete ska visa hur trafiksäkerhetsmålen ska nås genom att ha en gemensam strategi och handlingsplan för området. Expertgruppens arbete avrapporteras och presenteras årligen på ett av GNS Vägs möten.

Målet är att andelen trafikarbete inom hastighetsgräns ska öka. År 2020 är målet 80 procent för såväl statligt som kommunalt vägnät. 

Trafikarbete är ett mått som anger den totala omfattningen av trafik inom ett visst område och under en viss tid. Trafikarbetet kan anges i enheterna fordonskilometer eller personkilometer och utgör antalet fordon eller trafikanter multiplicerat med den sträcka i kilometer varje fordon eller person förflyttas. Kunskaper om trafikarbetet är av betydelse i trafiksäkerhetsarbetet.

Dokumentation från expertgruppen:

  • Expertgruppens möten
  • Gemensam strategi
  • Handlingsplan

Organisation

Ordförande: Rikspolisstyrelsen, Bengt Svensson

Sekreterare: Trafikverket, Eva Lundberg

Deltagande organisationer: Länsförsäkringar, Rikspolisstyrelsen, Sveriges Motorcyklister (SMC), Sveriges Trafikskolors Riksförbund (STR), Sveriges Åkeriföretag, Taxiförbundet, Trafikpolisen Skåne, Trafikverket och VTI Väg och transportforskningsinstitutet