Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Expertgrupp - Nykter trafik

Expertgruppen för Nykter trafik är en av expertgrupperna inom GNS Väg. Syfte med expertgruppen är att skapa en gemensam strategi för området. Expertgruppens arbete avrapporteras och presenteras årligen på ett av GNS Vägs möten.

Det övergripande målet är 99,9 procent nyktra förare år 2020. År 2014 var andelen nyktra förare 99,78 procent.

Gemensam strategi

Att nå en nykter trafik är en viktig faktor för att uppfylla Nollvisionen. Det gäller såväl för alkohol som droger.

Som ett led i aktörers gemensamma arbete med Tillsammans för Nollvisionen har en strategi tagits fram för att var och en och tillsammans, effektivt ska kunna bidra till ökad andel nykter trafik.

Strategin är tänkt att vara ett stöd vid verksamhetsplaneringen hos de parter som har direkt påverkan på utfallet. Strategin pekar på ett antal prioriterade insatsområden som gemensamt bedömts att för närvarande ha störst potential att påverka omfattningen av rattfylleri.

Organisation

Ordförande: Trafikverket, Liza Jakobsson

Sekreterare: Trafikverket, Sofia Persson

Representanter från: Folkhälsomyndigheten, Polisen, MHF, VTI, Transportstyrelsen och Trafikverket