Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Expertgrupp – Säkra gator och vägar

Vi är en expertgrupp inom GNS Väg. Vårt arbete ska visa hur trafiksäkerhetsmålen ska nås genom att ha en gemensam strategi och handlingsplan för området. Expertgruppens arbete avrapporteras och presenteras årligen på ett av GNS Vägs möten.

Målet är att andelen säkra gator och vägar, inklusive hastighetsgränser, ska öka inom såväl kommunalt som statligt vägnät. För statligt vägnät är målet att andelen trafikarbete på vägar med över 80 km/tim som är fysiskt mötesseparerat ska uppgå till minst 75 procent år 2020. Det finns i dagsläget inte något kvantifierat mål på nationell nivå för säkerheten inom kommunalt vägnät. 

Organisation

Ordförande: Trafikverket, Johan Lindberg

Sekreterare: vakant

Deltagande organisationer: Eskilstuna kommun, Göteborgs stad, Huddinge kommun, Motormännen, SAFER/Chalmers, Stockholms stad, Sveriges Trafikskolors Riksförbund, Trafikverket och Transportstyrelsen