Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Trafiksäkerhetskamera
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Färre döda i trafiken – men minskningen har planat ut

Färre människor omkom i trafiken förra året än året innan men minskningen har planat ut. Det krävs fler insatser för att klara maxsiffran 220 dödade år 2020 ─ ett etappmål på vägen mot nollvisionen.

Riksdagen har satt upp ett etappmål för 2020, en halvering av antalet dödade i vägtrafiken jämfört med 2007. Det motsvarar max 220 omkomna. För att nå målet krävs en årlig minskning på 5 procent.

Antalet dödade i vägtrafikolyckor var 259 personer under 2015, en minskning med fyra procent från 2014. Minskningen finns bland fotgängare och cyklister. Antalet omkomna bilister och motorcyklister ökade däremot jämfört med föregående år.

Vi behöver göra insatser som minskar antalet dödsolyckor bland bilister, motorcyklister, fotgängare och cyklister.

Rätt hastighet kan spara 40 liv

Det finns tio insatsområden som har pekats ut som de allra viktigaste att arbeta med. För att kunna följa utvecklingen har alla insatsområdena mätbara mål.

Insatsområdet hastighet bedöms vara det allra viktigaste för att vi ska nå etappmålet för 2020. Om 80 procent av förarna håller hastigheten kan ungefär 40 liv sparas per år. Dessutom kan åtgärder inom det här området, jämfört med andra insatser, få effekt relativt snabbt.

Hastighetsgränserna på vägarna följs i för liten omfattning, vi ligger långt ifrån den nödvändiga utvecklingen på både det statliga och det kommunala vägnätet. På det statliga vägnätet är trafiksäkerhetskameror det enskilt viktigaste verktyget för att få fler trafikanter att hålla rätt hastighet.

Alkohol tar många liv

Under 2015 omkom 75 personer i alkohol- eller drogrelaterade trafikolyckor. Det motsvarar 29 procent av alla omkomna i vägtrafiken.

Cirka 25 procent av de omkomna personbilsförarna 2015 var alkoholpåverkade, med mer än 0,2 promille. Denna andel har varit konstant de senaste 10 åren. Bland omkomna moped- och fyrhjulingsförare var andelen betydligt högre ─ 60 respektive 80 procent.

Långt till målet om skadade

Antalet allvarligt skadade i vägtrafiken ska reduceras med en fjärdedel under tidsperioden 2007 till 2020. För 2015 kan inte antalet allvarligt skadade bedömas, på grund av problem med inrapportering i systemet Strada. Men det finns ingen anledning att tro att dessa skador har minskat markant i antal jämfört med tidigare år. I dagsläget ser vi inte ut att nå målet för 2020.

Av alla allvarligt skadade i trafiken är nästan hälften cyklister. En förutsättning för att nå målet är därför att cykelsäkerheten förbättras.