Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bild på rapporternas framsidor.

Analys över trafiksäkerheten 2018

Varje år gör Trafikverket, i samarbete med VTI och Transportstyrelsen, en rapport som redovisar och analyserar trafiksäkerhetsutvecklingen för vägtrafiken. Vi presenterar utfallet och analys på den årliga Resultatkonferens trafiksäkerhet väg.

Ökat antal omkomna i vägtrafiken signalerar att det behövs kraftfulla insatser på kort och lång sikt. År 2018 omkom 324 personer i vägtrafiken, 72 fler än året innan. Ökningen har uteslutande skett på det statliga vägnätet, framförallt på vägar med hastighetsgräns på 70 – 90 km /tim. På de kommunala vägnäten har olyckorna minskat något. För 2018 beräknas antalet allvarligt skadade till drygt 4 200. Det är minskning från år 2017 med cirka 300 personer

Ökat antal omkomna i mötes- och omkörningsolyckor och i krock med lastbilar

Det som mest sticker ut i analysen av 2018 års statistik är den stora ökningen av mötesolyckor, med 68 procent fler omkomna än år 2017. Ungefär hälften av ökningen var mötesolyckor mellan personbil och tung lastbil.

78 personer omkom i olyckor där tunga lastbilar var inblandade. Det är en ökning med 129 procent gentemot år 2017. I 9 av 10 fall har personbilen kommit över i mötande körfält. Merparten av de omkomna i kollision med tung lastbil omkom på vägar utan mötesseparering i en hastighetshetsgräns på 70 och 90 km/tim.

Många åtgärder på gång – snabbast effekt har att anpassa hastigheten på vägarna

Trafiksäkerhet är ett samspel mellan infrastrukturåtgärder, fordons krocksäkerhet och användare. Rätt hastighet på vägar och gator är en förutsättning för att minska antalet dödade och skadade i trafiken.

En långsiktig åtgärd för ökad trafiksäkerhet är att bygga mötesseparerade vägar som förhindrar frontalkollisioner. Men vi behöver även genomföra åtgärder som har snabbare effekt på trafiksäkerheten, till exempel fortsatt etablering av trafiksäkerhetskameror och anpassningar av hastighetsgränser utifrån vägarnas säkerhetsstandard.

Exempel på åtgärder:

  • Mötesseparering
  • anpassning av hastighetsgränser
  • fler trafiksäkerhetskameror
  • fler korsningsåtgärder och säkra passager för oskyddade trafikanter
  • förbättrat underhåll av cykelvägar
  • geofencing-teknik för säkra zoner
  • fler nykterhetskontroller i hamnar.