Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Gemensam aktionsplan för säker vägtrafik 2019-2022

Trafikverket har tillsammans med 13 aktörer beskrivit sina ambitioner att bidra till en säker vägtrafik i en aktionsplan för 2019–2022.

Planen lyfter 111 åtgärder för en säker vägtrafik

Aktionsplanen listar åtgärder inom trafiksäkerhet som olika aktörer tänker göra 2019-2022. Fokus ligger på tre prioriterade insatsområden:

  • rätt hastighet
  • nykter trafik  
  • säker cykling

 
Dessutom har andra åtgärder identifierats som rör bl.a. fordon och transporter, suicidprevention och ett mer systematiskt trafiksäkerhetsarbete.

14 aktörer som bidrar med åtgärder

Trafikverket har tillsammans med 13 andra aktörer angett 111 olika åtgärder som man har som ambition att genomföra under den närmaste fyraårsperioden. Varje aktör ansvarar för genomförandet av sina egna åtgärder för att bidra till en säker vägtrafik.

Trafikverket står för en tredjedel av åtgärderna och två tredjedelar av den bedömda effekten på räddade liv. De fyra viktigaste åtgärderna som Trafikverket planerar att genomföra 2019 – 2022 är kopplade till insatsområdet Rätt hastighet:

  • 250 nya mil med ATK (trafiksäkerhetskameror)
  • 8–9 miljarder på mötesseparerade vägar
  • 1,5 miljard på riktade trafiksäkerhetsåtgärder, såsom räcken, sidoområden, korsningar och räfflade mittlinjer
  • 250 mil med sänkta hastighetsgränser från 90 till 80 km/tim

 
Merparten av aktörerna som medverkar i aktionsplanen ingår i GNS Väg, den nationella Gruppen för Nollvisionen i Samverkan: Trafikverket samt Arbetsmiljöverket, Folksam, Göteborgs stad, Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande, Polismyndigheten, SAFER, Sveriges Kommuner och Regioner, Stockholms stad, Sveriges Trafikutbildares Riksförbund, Sveriges Åkeriföretag och Transportstyrelsen. För att stärka området nykter trafik, har gruppen dessutom utökats med Folkhälsomyndigheten och Motorförarnas Helnykterhetsförbund.

Detta är första generationen av verktyget ”aktionsplan för säker vägtrafik”. I framtiden kan fler aktörer komma att bjudas in till arbetet med en ny upplaga av aktionsplanen.

Planen utgår ifrån analysrapport av trafiksäkerhetsutvecklingen 2018

Analysrapporten och dess mått på utvecklingen (indikatorerna) är utgångspunkten  för aktionsplanen och dess inriktning. Åtgärderna inriktas därför främst mot de områden i vägtrafiken där indikatorerna avviker från önskad utveckling mot gällande etappmål.  Aktionsplanen och de planerade åtgärderna kommer att följas upp varje år.

Om alla åtgärderna genomförs kan vi rädda 40–50 liv per år efter 2022. Dessutom bedöms antalet allvarligt skadade minska med uppemot 500 per år.