Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Gående

Gemensam inriktning för säker gångtrafik 1.0

Den gemensamma inriktningen för säker gångtrafik är den första i sitt slag inom området. Den utgår från vad vi i dag känner till om gåendes bristande säkerhet och möjligheterna att åtgärda dessa brister.

Inriktningen har tagits fram i samverkan mellan ett femtontal aktörer och är en del av det gemensamma arbetet Tillsammans för Nollvisionen.

Inriktningen för säker gångtrafik pekar ut fem prioriterade insatsområden som vi anser är viktiga
att inledningsvis arbeta vidare med. Olika aktörer berörs i olika hög grad av de utpekade insatsområdena. Inriktningen pekar också ut behov av forskning och utveckling om gåendes säkerhet. Här ingår dels konkreta insatser som kan göras redan i dag, dels mer långsiktiga insatser inom forskningsområdet. I syfte att uppnå ständiga förbättringar inom området beskriver dokumentet även hur insatserna kommer att följas upp. Förhoppningen är att dokumentet ska utgöra ett viktigt verktyg för att aktörer ska kunna planera, samordna och utveckla sin verksamhet, för att öka säkerheten för gående.

Läs mer om insatsområdena och vilka åtgärder vi vill genomföra i den gemensamma strategin.