Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Utsikt från ett förarsätet efter att ha druckit alkohol.

Minskad andel alkohol och narkotika i trafiken - Tillsammans för Nollvisionen

En nykter trafik är en viktig faktor för att nå trafiksäkerhetsarbetets etappmål.Nu finns en gemensam strategi för att minska andelen påverkade trafikanter.

Av alla omkomna i vägtrafiken har under de senaste tre åren 26 procent omkommit i en alkohol- och/eller narkotikarelaterad vägtrafikolycka. För år 2014 betydde det i reella tal 67 personer. Som ett led i det gemensamma arbetet med Tillsammans för Nollvisionen har en arbetsgrupp tagit fram denna strategi för att alla aktörer effektivt ska kunna bidra till en minskad andel alkohol och narkotika i trafiken – var och en och tillsammans.

Strategin pekar ut ett antal insatsområden som arbetsgruppen har bedömt ha störst potential att bidra till att målen uppfylls. Strategin är tänkt att vara ett stöd vid verksamhetsplaneringen hos de parter som har direkt påverkan på utfallet.

Strategin utgår ifrån vad vi i dag känner till om alkoholens och narkotikans påverkan på trafiksäkerheten. Den kommer att revideras allt eftersom mer kunskap finns om hur främst narkotika men även alkohol påverkar trafiksäkerheten.