Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Mopedist.

Ökad säkerhet på motorcykel och moped

Trafikverket har, i samverkan med berörda organisationer, arbetat fram en strategi för hur antalet omkomna motorcyklister och mopedister kan halveras och hur antalet mycket allvarligt skadade kan minska till 2020.

Målet är satt från 2010 års nivå. Syftet med den gemensamma strategin är att systematisera säkerhetsarbetet och därmed öka säkerheten på motorcykel och moped.På motorcykelsidan innebär det stora utmaningar för att kunna nå målsättningen.Detta görs främst genom att strategin:

  • pekar ut prioriterade insatsområden
  • identifierar kunskapsbrister
  • klargör deltagande organisationers ambitioner att bidra med egna insatser
  • klargör behovet av FOI-insatser
  • klargör hur uppföljning ska ske

Läs mer om insatsområdena och vilka åtgärder vi vill genomföra i den gemensamma strategin.